extension ExtPose

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - MINH QUÂN LOGISTICS

CRX id

jkdmdengeobjidfhkdgcocjjngfhegmc-

Description from extension meta

Công cụ mua hàng nhanh chóng trên các trang 1688, Taobao, Tmall của hệ thống Minh Quân Logistics - vanchuyenminhquan.com

Image from store CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - MINH QUÂN LOGISTICS
Description from store Công cụ đặt hàng tiếp theo của minhquan logistic hỗ trợ đặt hàng thông minh hơn trên các web taobao, Tmall,...

Latest reviews

  • (2021-03-09) ngoc quan: tuy hiển thị hơi chậm nhưng đặt hàng k bị lỗi

Statistics

Installs
333 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-04-17 / 3.9
Listing languages
vi

Links