extension ExtPose

TimeBot

CRX id

lflokicicncmopihkbioacbfplloeggl-

Description from extension meta

TimeBot

Image from store TimeBot
Description from store Timebot công cụ hỗ trợ trade, giúp bạn trade vào lệnh ngay khi đang nghủ, với nhiều chiến thuật được các chuyên gia chia sẻ,bạn cũng có thể tạo chiến thuật, phương pháp riêng cho robot vào lệnh.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-01-03 / 2.27
Listing languages
vi

Links