extension ExtPose

Công cụ đặt hàng Achina

CRX id

eojdhkkmfkbjcdhoenagnkcpfaebegai-

Description from extension meta

Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Image from store Công cụ đặt hàng Achina
Description from store Công cụ đặt hàng achina.vn hỗ trợ khách hàng - xem tỉ giá tiền tệ - thêm sản phẩm yêu thích - thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Statistics

Installs
448 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-01-03 / 1.0
Listing languages
vi

Links