extension ExtPose

Từ điển đồng nghĩa dành cho Google Chrome ™

CRX id

idkamlaejpamdckefmbhknakamfgkaih-

Description from extension meta

Truy cập Từ điển đồng nghĩa nhanh chóng. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Image from store Từ điển đồng nghĩa dành cho Google Chrome ™
Description from store Bạn cần tìm một từ khác có nghĩa tương tự? Cài đặt tiện ích mở rộng phần mềm này ngay hôm nay và bạn có thể làm như vậy ngay hôm nay. Để bắt đầu sử dụng phần mềm này, đây là những gì bạn cần làm. Cài đặt tiện ích mở rộng Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng khi bạn cần trợ giúp Phần mềm của chúng tôi sẽ tìm các từ có nghĩa tương tự Nó cực kỳ dễ sử dụng, chỉ cần nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng khi bạn cần trợ giúp. Sử dụng phần mềm từ điển đồng nghĩa miễn phí này ngay hôm nay và tìm các từ có nghĩa tương tự với 2 cú nhấp chuột. Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa ngay hôm nay bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng phần mềm này. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng tiện ích mở rộng này KHÔNG phải do Google tạo ra và được tạo bởi một nhóm phát triển độc lập. Mọi bản quyền thuộc về chủ sử hữu của chúng. Google không xác nhận hoặc tài trợ cho tiện ích mở rộng này của Chrome. Thesaurus cho Google Chrome ™ không thuộc sở hữu, không được cấp phép bởi và không phải là công ty con của Google Inc.

Latest reviews

  • (2021-04-19) Luigy Nene: La idea es muy buena y útil, lastima que solo este en ingles.

Statistics

Installs
216 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-01-05 / 1.0.0
Listing languages

Links