extension ExtPose

Dịch vụ SEO tổng thể - SEO4SALES

CRX id

pihllepbaknjgiciaegnljlkjhkmcfhf-

Description from extension meta

SEO4SALES là dịch vụ seo tập trung vào doanh thu của khách hàng. Phân tích chiến lược lược kinh doanh cụ thể của khách hàng

Image from store Dịch vụ SEO tổng thể - SEO4SALES
Description from store Tính hiệu quả luôn được đặt lên tiêu chí hàng đầu. Tất cả các chiến lược Marketing đều được phân tích dựa trên chiến lược kinh doanh của khách hàng. Mục tiêu của SEO4SALES là tiếp cận đối tượng chính xác nhất của khách hàng. Tính kinh tế mà đem lại chính là cách tính chi phí trên mỗi hợp đồng và cam kết. SEO4SALES luôn có chính sách hoàn tiền với các mức khác nhau trong từng dự án nếu không hoàn thành 100% chỉ tiêu. Phương thức tính chi phí đa dạng như: tính phí theo tháng(theo cam kết KPI), tính phí theo KPI tổng(trong khoảng thời gian cam kết), tính phí theo hạng mục công việc(số lượng từ khóa, vị trí top, lược traffic…) Những giải pháp mà SEO4SALES đưa ra luôn dựa trên nền tảng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Dựa theo kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp mà SEO4SALES định hướng kế hoạch phát triển kênh digital sao cho phù hợp.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-01-06 / 0.0.1
Listing languages
en

Links