extension ExtPose

Oto.com.vn (delisted)

CRX id

meglbhmmbenenoebcjjiffhegkgedefb-

Description from extension meta

Oto.com.vn cũng là một website kết nối những đơn vị cung cấp dịch vụ mua xe, bao gồm hệ thống các đại lý – showroom ô tô

Image from store Oto.com.vn
Description from store Oto.com.vn cũng là một trong rất ít website tiên phong về việc kết nối những đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ với người dùng có nhu cầu mua xe, bao gồm hệ thống các đại lý – showroom ô tô, các trung tâm dịch vụ - garage uy tín về chăm sóc và bảo dưỡng xe hơi, các ngân hàng hỗ trợ vay mua xe, các công ty tư vấn bảo hiểm … Nhờ sự hợp tác có chọn lọc và chuyên nghiệp, thông tin truyền tải đến khách hàng luôn đảm bảo tính chính xác và tin cậy nhất.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-01-18 / 0.0.1
Listing languages
en

Links