extension ExtPose

OrderDi - Công cụ đặt hàng

CRX id

kkpfkjdaolcdkhiagnkjfboclobcagom-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng trên các website lớn nhất thế giới Amazon, Taobao, 1688, Tmall v.v.. với hệ thống của OrderDi

Image from store OrderDi - Công cụ đặt hàng
Description from store Hỗ trợ tạo yêu cầu đặt hàng qua các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Taobao, 1688, Tmall v.v... thông qua nền tảng hỗ trợ của Orderdi. Hướng dẫn sử dụng: - Truy cập vào các sàn thương mại điện tử chứa sản phẩm cần mua. - Hệ thống hỗ trợ bạn với hộp thoại ngay trên trang web. - Lựa chọn đầy đủ các thông số cho sản phẩm (màu sắc, kích thước v.v.. chú ý ghi thêm vào ghi chú đính kèm trong hộp thoại để tránh sai sót). - Nhấn Đặt hàng với Orderdi. - Kiểm tra lại sản phẩm trong giỏ hàng của bạn tại Orderdi để tránh sai sót. Hoàn thành việc thêm sản phẩm, tiến hành tiếp tục giao dịch trên trang chủ của Orderdi một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-03-01 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links