extension ExtPose

Nhập hàng 1688

CRX id

kilclmcmpopmmfcfcmgjegmmfeachhid-

Description from extension meta

Nhập hàng 1688, công cụ order hàng taobao tmall 1688

Image from store Nhập hàng 1688
Description from store Công cụ giúp người có nhu cầu mua hàng ở taobao tmall 1688 của nhaphang1688.com, tính năng chính 1. Hiển thị thông tin sản phẩm ngay tại hệ thống taobao tmall 1688, đơn giá bằng Việt Nam đồng theo tỉ giá hằng thực hằng ngày 2. Lấy thông tin sản phẩm đầy đủ, giúp chúng tôi dễ dàng mua sản phẩm đó cho bạn hơn 3. thêm sản phẩm vào giỏ hàng với thông tin đã chọn 4. Lên đơn hàng

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-03-01 / 1.0
Listing languages
vi

Links