extension ExtPose

Remove Facebook Ad,Suggested Page&Post

CRX id

elgifflgkmgcbgblldiolgpjmfmmepob-

Description from extension meta

Remove ads, suggested pages and posts on News feed of Facebook.

Image from store Remove Facebook Ad,Suggested Page&Post
Description from store Loại bỏ quảng cáo, trang đề xuất và bài đăng trên News feed của Facebook. Xóa Quảng cáo trên Facebook, các Trang và Bài đăng được Đề xuất hoàn toàn miễn phí. Đây là một tiện ích mở rộng trình duyệt web mã nguồn mở để ẩn quảng cáo và các bài đăng được tài trợ trên news feed của Facebook, giúp bạn có một giao diện Facebook sạch sẽ và tập trung vào những gì bạn thực sự cần. Liên kết với chúng tôi qua các tiện ích khác: https://chrome.google.com/webstore/search/et2.fun?hl=vi&_category=extensions Trang hợp tác với chúng tôi: https://like.etgo.vn https://sublike.shop https://botlike.ipi.vn https://et2.me https://et2.fun Sưu tầm: Nguyễn Đức Công (Số điện thoại: 08.2789.2678 - 0968.363.595 - Email: [email protected] - Facebook: https://fb.com/congndi )

Latest reviews

  • (2021-08-05) Công Nguyễn Đức: gút chóp

Statistics

Installs
14 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-08-05 / 1.0
Listing languages
en vi

Links