extension ExtPose

TabX

CRX id

lbidpembcbcfomfiomdofognkkogehbe-

Description from extension meta

Override the new tab page with TabX

Image from store TabX
Description from store Extension giúp developer ôn lại kiến thức về lập trình và học những kiến thức mới thông qua các tip và câu hỏi ngắn gọn. Các tip/câu hỏi này sẽ được hiển thị ngẫu nhiên mỗi khi bạn mở một tab trình duyệt mới. Có nhiều chủ đề cho bạn chọn lựa: - HTML - CSS - JavaScript - Git - Node - ExpressJS - React

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-02-10 / 1.0
Listing languages
vi

Links