extension ExtPose

Công cụ đặt hàng DatHangTQ.Com.Vn

CRX id

gladjbjagiflpooodapknidahhfcmnfm-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall

Image from store Công cụ đặt hàng DatHangTQ.Com.Vn
Description from store Công cụ hỗ trợ đặt hàng Trung Quốc từ website Taobao.com, Tmall.com, 1688.com chính thức của website DatHangTQ.Com.Vn

Statistics

Installs
26 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-11-24 / 2.0.0
Listing languages
vi

Links