extension ExtPose

Yumo Create Order

CRX id

eoflmbmbocofcmacklljkkkkfikodncn-

Description from extension meta

Create Order YUMO

Image from store Yumo Create Order
Description from store Dùng để tạo đơn hàng cho phần mềm sau khi chat bên pancake. Khi tạo đơn hàng sẽ lưu trực tiếp về phần mềm của mình.Như vậy sẽ tiện hơn. Không phải mở thêm tab mới để tạo đơn hàng nữa. Mục đích dùng cho nội bộ công ty

Latest reviews

  • (2021-10-19) Toàn Nguyễn Văn: Rất hữu ích

Statistics

Installs
30 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2023-01-12 / 2.9
Listing languages
vi

Links