extension ExtPose

Transparent website by gogoanime

CRX id

lafnghiglbnaacbcbkfalnaajlpbmfcj-

Description from extension meta

Automatically transparent any web page from gogoanime

Image from store Transparent website by gogoanime
Description from store Bạn thấy Facebook tốn thời gian ?. Bạn không mất nhiều thì giờ trên mạng xã hội lớn nhất này. Bạn không muốn trẻ em truy cập nhưng để bé học tập nhiều hơn. Ứng dụng nhỏ này làm được chuyện đó. Chỉ với 2 thủ thuật đơn giản. Bước 1: Truy cập vào facebook.com hoặc liên quan. Bước 2: Nó tự động xác định và chuyển hướng đến một nơi khác. #facebook #blockfacebook

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-06-18 / 0.2.0
Listing languages
en vi

Links