extension ExtPose

ET2.FUN - Quản lý bài viết trên nhóm

CRX id

mobpialjlcfnonmfiknjohjajkmihfmm-

Description from extension meta

Tiện ích tự động phê duyệt và từ chối bài viết trong những nhóm Facebook mà bạn quản lý.

Image from store ET2.FUN - Quản lý bài viết trên nhóm
Description from store Tiện ích này với mục đích phê duyệt và từ chối các bài viết trong những Groups Facebook mà bạn quản lý. 1. Có thể xem những bài viết đang chờ xử lý trong Groups Facebook của bạn. 2. Cài đặt để từ chối bài viết theo điều kiện: (bài viết dạng chia sẻ, bài viết mua bán hàng, bài viết thuần văn bản, bài viết không có văn bản, nội dung hết hiệu lực,...) 3. Cài đặt để phê duyệt bài viết theo điều kiện: (bài viết chứa từ khóa hoặc hashtag,...) 4. Chạy tự động trên nhiều nhóm, tự động chuyển nhóm hoặc quay lại từ đầu sau khi xử lý xong. 5. Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token. Liên kết với chúng tôi qua các tiện ích khác: https://chrome.google.com/webstore/search/et2.fun?hl=vi&_category=extensions Trang hợp tác với chúng tôi: https://like.etgo.vn https://sublike.shop https://botlike.ipi.vn https://et2.me https://et2.fun Sưu tầm: Nguyễn Đức Công (Số điện thoại: 08.2789.2678 - 0968.363.595 - Email: [email protected] - Facebook: https://fb.com/congndi )

Latest reviews

  • (2021-08-05) Công Nguyễn Đức: gút chóp

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-08-05 / 1.1.2
Listing languages
vi

Links