extension ExtPose

Order86 Chrome Extension

CRX id

icpcehbdcopiebbfojhcehneboadlaid-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng nhanh trên TAOBAO/ 1688/ TMALL tại hệ thống Order86.net.

Image from store Order86 Chrome Extension
Description from store Tiện ích giúp người dùng có thể kiểm tra giá, nhận biết rõ về chủng loại và đặt hàng một cách nhanh chóng và thuận lợi các mặt hàng có trên các sàn TMDT hàng đầu của Trung Quốc.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-08-08 / 1.1.7
Listing languages
vi

Links