extension ExtPose

TẬP ĐOÀN MINH LONG HOLDING

CRX id

anenngbknidkjagialjhghpioaefkaof-

Description from extension meta

Minh Long Holding - Tập đoàn đa ngành top 100 Việt Nam - Vì một cộng đồng thịnh vượng

Image from store TẬP ĐOÀN MINH LONG HOLDING
Description from store Minh Long Holding là Tập đoàn tiên phong kiến tạo thị trường tài chính hiện đại, cung cấp cho các công ty các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 – mạng lưới công nghệ kinh tế chia sẻ, tạo dựng cộng đồng khách hàng và những nhà hợp tác cùng phát triển bền vững, lớn mạnh. Mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, khách hàng và đối tác. Minh Long Holding tự hào là tập đoàn dẫn lối tiên phong, xây dựng giá trị vững chắc cho tương lai.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-08-12 / 0.0.1
Listing languages
en

Links