extension ExtPose

Nice Bag Luxury - Hiện giá sản phẩm đã giảm

CRX id

bdmcefeejnenjfmpijohdhoeignnocoi-

Description from extension meta

Hiện giá sản phẩm đã giảm

Image from store Nice Bag Luxury - Hiện giá sản phẩm đã giảm
Description from store Tiện ích sẽ hiển thị giá sản phẩm mới sau khi đã nhập số tiền muốn giảm. Nhập giá tiền sẽ giảm trên mỗi sản phẩm, tiện ích sẽ thực hiện tính toán để hiển thị giá sản phẩm mới ra trên website Nice Bag Luxury, giúp người dùng so sánh được giá các sản phẩm của các thương hiệu túi xách Chanel, DIOR, GUCCI,... sau khi giảm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với giá tiền và nhu cầu.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-10-01 / 1.0
Listing languages
vi

Links