extension ExtPose

Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Minh Quang

CRX id

fapcebklcmeckflmihhkopkcggipeoio-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của minhquangexpress.com

Image from store Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Minh Quang
Description from store Đây là tiện ích hỗ trợ tạo đơn hàng trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp đặt hàng Trung Quốc giá rẻ, tạo đơn hàng mọi lúc mọi nơi

Statistics

Installs
12 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-11-12 / 2.4.7
Listing languages
vi

Links