extension ExtPose

Zosilňovač hlasitosti - zosilnenie zvuku

CRX id

fbjhgeaafhlbjiejehpjdnghinlcceak-

Description from extension meta

Zosilňovač hlasitosti je jednoducho použiteľný zosilňovač zvuku s ovládaním hlasitosti a ekvalizérom zvuku. Zosilňovač hlasitosti…

Image from store Zosilňovač hlasitosti - zosilnenie zvuku
Description from store Sound Booster je rozšírenie, ktoré vám umožní zvýšiť zvuk vášho systému. Môže zvýšiť úroveň objemu vyššie na 600%. Vytvorte zvuk z prehliadača skutočne úžasný s týmto rozšírením hlasitosti. Zosilňovač hlasitosti vám pomáha, ak vaše piesne na Spotify, Deezer alebo SoundCloud alebo videá na YouTube, Vimeo alebo Facebooku sú príliš tiché aj maximum. Vďaka nášmu objemovému posilňovaniu môžete zvýšiť objem na +600%. Moderné webové stránky sú tiež preplnené mediálnym obsahom, ako sú video, hudba, streamovanie videa, zvuku a reklamy. Ak chcete prevziať kontrolu nad týmto zvukom, potrebujete nástroj na riadenie hlasitosti so schopnosťou nastaviť jednotlivé nastavenia hlasitosti pre každú kartu. Posilňovač hlasitosti vám umožňuje vylepšiť kvalitu zvuku v prehliadači Chrome, aby ste získali viac potešenia pri počúvaní hudby a sledovaním videí. Bass podporuje plnú. Zvýšenie objemu o 600% Tu sú dôvody, prečo si zvoliť zosilňovač hlasitosti: - Zvukový posilňovač môže zvýšiť objem obsahu, ktorý sa hrá až do 1 000% - Zosilňovač hlasitosti. Objem regulácie objemu až do 500% zvýšenie. - úroveň posilnenia basov - ekvalizér 32 Hz-16 kHz - Zosilňovač objemu - Zvýšenie objemu na 400% štandardného zvukového výkonu; - predvoľba posilňovača basov - zvukový efekt na zosilnenie nízkych frekvencií zvuku; Vytvorte zvuk z prehliadača skutočne úžasný s týmto rozšírením zvukových posilňovačov. Použite ho na svojich obľúbených webových stránkach - YouTube, Spotify, VK, Deezer ... Volume Booster je jednoduchý a pohodlný hudobný nástroj pre brilantné znejúce z vašich obľúbených skladieb. Pokúste sa využiť tento ekvalizér a využiť jeho výhody. Ekvalizér vám umožňuje vylepšiť kvalitu zvuku vášho prehliadača Chrome, aby ste si viac užívali počúvanie hudby a sledovanie videí. Volume Booster je jednoduchý a pohodlný hudobný nástroj pre brilantné znejúce z vašich obľúbených skladieb. Pokúste sa využiť tento ekvalizér a využiť jeho výhody. Predĺženie hlavného zväzku Optimalizujte zvuk podľa žánru, ktorý počúvate pomocou ekvalizéra pre prehliadač Chrome. Chcete sa objaviť basový posilňovač? Prístup do kontextovej ponuky a vyberte novú predvoľbu. Predvolené nastavenie je určené na zvýšenie basy o kúsok o niečo, takže neváhajte ísť vyššie. Chcete vypnúť basový posilňovač? Prístup do kontextovej ponuky a zakážte podporu basov. Tým sa zakáže zvýšenie basov na aktuálnej karte bez toho, aby sa dosiahli akékoľvek ďalšie karty so zvýšenými basmi. Rozšírenie ovládača hlasitosti vám pomôže nastaviť požadovanú úroveň hlasitosti reproduktorov pre každú jednotlivú kartu v prehliadači. Webové stránky iba praskajú mediálnym obsahom, ako sú videá, hudba, streamy, zvukové a videonahrávky. Ak chcete prevziať kontrolu nad všetkým tým zvukom, potrebujete nástroj na úpravu hlasitosti napájania so schopnosťou nastaviť jednotlivé nastavenia hlasitosti pre každú kartu. Na vyriešenie tejto úlohy sme vyvinuli naše rozšírenie riadenia zvuku. Dúfame, že vám bude náš hlavný zväzok užitočný! Čakáme na vašu spätnú väzbu. Sound Booster is an extension that will allow you to increase the sound of your system. It can raise volume level up to 600%. Make a sound from your browser really awesome with this Volume Booster extension. Volume Booster allows you to improve the sound quality in the Chrome browser to get more pleasure from listening to music and watching videos. Bass boost to the full. Volume boost by 600% Here are reasons to choose Volume Booster: - Our extension can increase the volume of the content being played up to 1000% - This can be used on current tab, current website, or any website - Enable/Disable with single click - Volume booster. Control volume up to 500% boost. - Bass boost level - Audio Limiter / Compressor. - Equalizer 32hz-16khz - Volume Booster - increase volume to 400% of the standard sound power; - Bass Booster preset - audio effect to amplify low frequencies of the sound; The Volume Booster extension helps you set the desired speaker volume level for each individual tab in your browser. Websites are simply filled with multimedia content such as video, music, streams, audio and video ads. We made the interface of our Volume Booster as simple and intuitive as the volume control and volume sound, keeping all its functions in a lightweight case. Lightweight and stylish window with a volume switch with a list of tabs on which the current audio content is played. How to use Sound booster Chrome extension: 1. Install Volume Booster 2. Pin it in the toolbar 3. Click on the Volume Booster extension icon and enable the volume booster with toggle button. 4. Then, click on the extension icon and choose the Sound boost range. Make a sound from your browser really awesome with this Sound Booster extension. Use it on your favorite websites - Youtube, Spotify, VK, Deezer ... Volume Booster is an easy and convenient music tool for brilliant sounding of your favorite songs. Just try to take advantage of this Equalizer and enjoy its benefits. Volume booster extension Optimize the sound according to the genre which you listening with equalizer for chrome browser. Equalizer allows you to improve sound quality of your Chrome browser to get more enjoy of listening music and watching videos. Audio Booster - chrome extension that help you to set a desired speaker volume degree for each individual tab in your browser. This app have a simple interface of sound volume control switch as it just possible with keeping all of its power in a light design. Stylish popup Volume Master with a volume switch with a list of tabs that a now playing audio content. Full screen Volume Master Chrome prevents you from going to a complete full-screen when using any extension manipulating with sound so you can always see the blue rectangle icon in the tab bar (to be aware of audio is being manipulated). There's no way to bypass it and after all it's a good thing that keeps you safe. However you can improve the situation a bit by pressing F11 (on Windows) or Ctr+Cmd+F (on Mac). Bass Booster - Sound effect to enhance the sound of low frequencies; - Preset Vocal Booster - boost the high frequencies of the sound. Volume Controller extension helps you to set a desired speaker volume level for each individual tab in your browser. Websites are just bursting with media content such as videos, music, streams, audio and video ads. To take control over all that audio you need a power volume adjust tool with the ability to set individual volume settings for each tab. To solve that task we developed our audio volume control extension. It helps you to get rid of high volume *auto-play* videos while browsing facebook, twitter, web.whatsapp, youtube and any other streaming sites (html5 videos) We hope you find our Volume Master useful! We are waiting for your feedback and ratings! You can use it to adjust the level of various frequencies in the audio stream, or to boost both low frequencies (bass) and high frequencies. You can use it as an equalizer for YouTube or Spotify and other streaming audio, video sites. In addition, we have many other features that may surprise you. There are 18 audio presets available to choose from in the preset drop-down list. For example, you can choose, pop, club, party, soft rock dance, or any other preset format for the audio stream. Please note that the equalizer button is placed below the video title on the YouTube website. Simply click on the equalizer button to view the drop-down list. Optimize the sound to match the genre you're listening to with the equalizer for your Chrome browser. Thank you for use it, if you like it, please give it 5 stars for the Equalizer professional extension! Sound Booster - it's Chrome extension that help you to set a desired speaker volume degree for each individual tab in your browser. Websites are simply filled with multimedia content such as video, music, streams, audio and video ads. Extra sound for your computer! Volume control sound in your browser. Set an individual volume level for audio tabs Equalizer. Get your swing sound with our volume booster. Volume Booster - this sound effect to enhance the sound of low frequencies; - Preset Vocal Booster - boost the high frequencies of the sound. Peculiarities: - Sound Booster Increase volume up to 600% with sound booster - Sound Booster Adjust the volume of any tab that is playing music or video - Sound Booster Easy to use, smoothly increase the volume with a slider - Sound Booster Detailed control: select 0% - 100% - 200% - 300% - 400% - 500% - 600% - Sound Booster Switch to any tab that is playing audio with one click - Sound Booster Stylish popup with a volume switch with a list of tabs that a now playing audio content. Make a sound from your browser really awesome with Sound booster extension. Use it on your favorite websites! “Sound Booster” will help you increase the volume of video, audio, all sounds. Makes all the sounds of your computer much louder. A good volume booster can give you a fantastic music experience! Volume Booster works great on all popular sites: FB, Twitch, Soundcloud ... Use it as a flexible YouTube equalizer when watching videos, or adjust sound effect levels to bring out your favourite songs to the fullest. We made the interface of our Volume Booster as simple and intuitive as the volume control and volume sound, keeping all its functions in a lightweight case. 100% free sound booster software. No paid updates are required. Listen to audio at maximum volume with our sound booster extension. Permissions: So that "Professional Equalizer" to work, it needs permission to accessibility the websites you’re on, so it works on all webpages. Our extension works on technology Web Audio API, so to be able to connect to and modify sound content on ANY websites playing audio and to show list of all tabs playing audio we use elements AudioNode & AudioContext. Thank you for use it, if you like it, please give it 5 stars for the Professional Equalizer extension!

Latest reviews

 • (2023-11-01) Александр М: Не даёт ютьюбу войти в полноэкранный режим...
 • (2023-08-25) Jacek Graczykowski: Simply doesn't work
 • (2023-08-22) рустам жаббаров: только одно минус расшерение не делает полноэкраный режим
 • (2023-08-14) u 6: Super annoying undocumented feature: You can no longer maximise Youtube videos to full screen. The menu bar is forced always visible. Super bizarre. Makes this extension unusable. Why is a VOLUME booster interfering with totally unrelated normal functioning of the browser?
 • (2023-07-20) Douglop2: aumenta D+
 • (2023-06-05) dimonus66: Прекрастное расширение! Изменять можно не по 10, а по 1 еденице!!
 • (2023-06-03) Tidus: This is what i was looking for... one with a on/off button. 😊
 • (2023-04-25) andi davidson: MANTAP,JOSS
 • (2023-03-26) 梅澤聖: loud and clear when I canot hear properly the people speaking in google meet
 • (2023-03-25) Yunusemre Demirtaş: IT IS SO USEFUL WHEN I CANT HEAR MY FRIENDS OR LISTENING TO UTUBE MAN IT HELPS THANK YOU SO MUCH!
 • (2023-03-25) Tainara Luara Bragatto: I got this laptop Lenovo idealpad. great laptop only issue is its so freakin low the sound on here beyond trash. I legit have to carry around a speaker to make it loud. I was messing around on chrome and Saw this and was like DOUBT ITS GOING TO WORK but what do i have to lose. AND ARE U KIDDING ME IDK how yall did this but THANK YOU SO MUCH. AND ITS LOUD LOUD its like yall upgraded my speakers what is this magiccc
 • (2023-03-24) Mateus Cesar: After a Windows update ruined my computer sound (only 50% volume), the extension fixed it and more! Since I view all of my TV and movies from a desktop, this has been a big plus to my day to day life. Thank you!
 • (2023-03-24) Adilson Jandir kollet kollet (corucha): Great app. Is it possible to make it work on any music site?
 • (2023-03-24) Pablo Alves: It's very good for online classes because google meets are ear piercingly loud sometimes, I really want them to add a more accurate slider so I can go below 10% without hitting 0%
 • (2023-03-21) Mariana Oliveira: Awesome extension! Works very well and easy to use!
 • (2023-03-19) Edilson Junior: It help in my online study as we can hear a loud voice and can understand easily.
 • (2023-03-17) Ruy Richard: what a best gadget i've ever seen
 • (2023-03-16) Bruno: It's the perfect Extension ,not only it can control each taps own volume but also it can Boost AND mute it ,it's simple and not buggy .njust love it
 • (2023-03-15) DARTZ (ORIGINAL VIOLENCE): I Love this app, cant get it, why have you got to fix it at every song you play, cant there be an auto switch ?.
 • (2023-03-14) 김장윤: works as advertised. easy to use. great extension!
 • (2023-03-12) Ana Martins: Amazing extension - does exactly what you need it to do. Thanks for making it :)
 • (2023-03-12) stan. SDK: I love the simplicity of this app. It's meant to do one thing, and it does it well. Would recommend. IGN rating 10/10. I genuinely had no bad experiences with this extension and if possible, it should be made into a full desktop app where you can control different apps' individual volumes (like the app called Background Music). Make it available to mac users too (I am using mac).
 • (2023-03-11) Diogo Mansur: Absolutely brilliant! Works exactly as it should. Thank you so much for creating it!
 • (2023-03-10) Lorena R.: It's amazing, there is one problem but that's only because I'm not used to it. It works perfectly and I use it all the time. The only minor issue is that if you use it, the mute button on the tab doesn't work.
 • (2023-03-07) Sophia Rocha (Alex): Great for having music in the background while watching another video or playing a video game.nnI would recommend this
 • (2023-03-06) Victor Hugo S.: this extension is best for my studies
 • (2023-02-28) Felipe Magalhães: My computer speakers don't work well even with my headphones that are expensive. I would die without my music. This extension has helped me enjoy my music....if I didn't have a restricted income from being disabled.... I am so incredibly grateful for this extension. None of the other sound volume extensions have worked. Thank you so much.
 • (2023-02-27) Laryssa Schuatspa: Really good to make the Sound be Loud and Clear for some videos and headphones that are Low on Volume.
 • (2022-12-12) MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRETO: facil manejo, claro y preciso. <3

Latest issues

 • (2023-11-08, v:2.59) Gary Feasel: trouble hearing television programs or movies
  I have trouble hearing whatever is being said when I am watching a movie or a televioion program
 • (2023-09-07, v:2.58) Beyefendi: eklenti bilgisayarımda çalışmıyor
  eklentiyi ekledim ama volum boost u açtığım an bütün sesler kesiliyor ve asla çalışmıyor nedenini öğrenebilirmiyim

Statistics

Installs
1,000,000 history
Category
Rating
4.7844 (269 votes)
Last update / version
2024-04-05 / 2.62
Listing languages

Links