extension ExtPose

Đảo ngược hội thoại cho Gmail ™

CRX id

aenfolcbljflfehpenijphhikoljkdmd-

Description from extension meta

Tiện ích mở rộng trình duyệt này đảo ngược email trong chế độ xem hội thoại.

Image from store Đảo ngược hội thoại cho Gmail ™
Description from store Bạn muốn đảo ngược chuỗi email của mình bên trong Gmail để các email gần đây nhất bên trong chuỗi email nằm ở đầu trang thay vì ở cuối trang? Cài đặt tiện ích mở rộng này ngay hôm nay và bạn có thể đảo ngược các email bên trong Gmail ngay lập tức. Để bắt đầu đảo ngược cuộc trò chuyện email trong Gmail, đây là những gì bạn cần làm. Cài đặt tiện ích mở rộng phần mềm của chúng tôi Vào tài khoản Gmail của bạn Nhấp vào bất kỳ email nào có chuỗi e-mail. Bật / tắt tiện ích mở rộng của chúng tôi và bạn có thể thấy bố cục của các email đã thay đổi. Đây là một tiện ích mở rộng đơn giản tìm cách hiển thị các e-mail mới nhất ở đầu chuỗi e-mail thay vì ở cuối trang. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng tiện ích mở rộng này KHÔNG phải do Google tạo ra và được tạo bởi một nhóm phát triển độc lập. Mọi bản quyền thuộc về chủ sử hữu của chúng. Google không xác nhận hoặc tài trợ cho tiện ích mở rộng này của Chrome. Tiện ích mở rộng này không thuộc sở hữu của, nó không được cấp phép bởi và không phải là công ty con của Google Inc.

Latest reviews

 • (2023-09-05) James Stucky: Works great in conversation view but the preview/normal display view is still backwards.
 • (2023-09-01) LM MAD Miguel Bueno García: Funciona perfectamente!!. Una gran extensión para Gmail
 • (2023-08-07) Reza Khademi: oh, a fresh breath
 • (2022-12-15) Edward Wier: Needs to work in normal mode, not just Conversation View.
 • (2022-09-26) Nick Anderson: Guys I salute you. Great add-on and works fast and smooth, but - it resets a theme to default, which is a bit of annoying. Once one sets everything and presses F5 (reload page) the theme which was set before resets to default. Could you please fix that. Thank you.
 • (2022-09-02) Dean Love: Does what it says it will do - SO HELPFUL! As noted in other reviews, we shouldn't need an extension for this - but I'm so glad this one exists. Thank you.
 • (2022-06-17) Lynn H: Simple and easy. I had missed an email thanks to the oldest at the top method and only discovered it once this extension was installed. THANK YOU.
 • (2022-04-20) Jasen Wallace: THANKYAJESSUSS
 • (2022-04-07) Karen Tilley: Wow! This was so simple to do. Thank you for making my life so much simpler!
 • (2022-03-18) Mark Hester: Simple and works great! Thank you for this extension and Gmail solution.
 • (2022-03-16) Ann Williamson: Works easily and instantly. And stays on so I don't have to interact with the extension more than once. Beautiful!
 • (2022-03-04) Arizona Farms: Works perfectly! Why doesn't Google understand this is how email responses should be? Thank you for creating this addon!
 • (2022-01-14) Kashif Ahmad: It made my day :-)
 • (2021-11-29) Gary Silverman: Great extension--works as advertised!!

Statistics

Installs
7,274 history
Category
Rating
4.7 (14 votes)
Last update / version
2022-03-30 / 3.0.0
Listing languages

Links