extension ExtPose

OK.ru Downloader (IDL Helper)

CRX id

hjppjkabmcjcmfoanoclkkjlcelepaeo-

Description from extension meta

Tải xuống nhanh nhạc và video từ OK.ru Và Instagram trong MP3, MP4, WEBM. Khả năng chụp ảnh màn hình của khung.

Image from store OK.ru Downloader (IDL Helper)
Description from store OK.ru Downloader - là một trình tải mạnh mẽ từ trang Odnoklassniki. Trong hầu hết các trường hợp, tệp MP3 hoặc MP4 có thể được tải xuống chỉ bằng một cú nhấp chuột, trong những trường hợp khác, bạn cần truy cập trang web dự án Instaloader và sử dụng chương trình IDL Client. Tiện ích này cũng hỗ trợ tải các phương tiện khác từ các trang dịch vụ tương tự, như Instagram. Bạn có thể trích xuất âm thanh MP3 từ video trực tuyến: tải nhạc từ Odnoklassniki, tải nhạc từ Instagram. Tiện ích này có thêm nút chụp màn hình cho trình phát nhạc. Các dịch vụ có đặc điểm riêng, mô tả chi tiết trên trang IDL Helper. Dưới đây là các tùy chọn mở rộng cho trang dịch vụ OK.ru. Tải video: – ở định dạng MP4 có âm thanh (*); – với tốc độ khung hình khi bình thường và tăng nhịp (ví dụ: 60 khung hình / giây); – ở các độ phân giải: 360p, 720p [HD], 1080p [Full HD], 1440p 2K [Ultra HD], 2160p 4K [Ultra HD], 4320p 8K [Ultra HD]. Tải âm thanh: – ở định dạng MP4 và MP3(**); – với tốc độ bit cao nhất có thể. Chú ý: Các tùy chọn tải xuống có sẵn sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của tệp video nguồn. Ví dụ: nếu video nguồn ở định dạng 360p @30 khung hình/giây và không có âm thanh thì không thể tải về tệp định dạng Full HD @60 khung hình/giây có âm thanh. Các tùy chọn mở rộng khác: – các tập tin sẽ được lưu với tên gốc như trên trang web dịch vụ; – có thể chọn hình thức cho nút ấn: hiện đại (giao diện hiển thị khi di chuột) và cổ điển (giao diện hiển thị khi nhấp vào); – hỗ trợ tải video “được nhúng” (embedded), tức là video từ Odnoklassniki được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba; – chụp ảnh màn hình, tức là khả năng lưu khung hình từ video; – phần “Thông tin hữu ích” chu đáo với câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp; – một số cài đặt thực sự rất hữu ích :) (*) Trong một số trường hợp, luồng âm thanh và video được lưu trữ riêng trên trang chủ Odnoklassniki, vì vậy để tải video có âm thanh, bạn cần “dính” (tiếng anh - muxing) các tệp âm thanh và video với nhau: – đối với các luồng nhỏ (tổng dung lượng dưới 2 GB), tiện ích sẽ tự động thực hiện việc dán tệp, tức là mọi thứ xảy ra “nhanh chóng” trực tiếp trong trình duyệt; – đối với các tệp có dung lượng lớn, nên sử dụng tiện ích IDL Client để tránh bị “treo” trình duyệt. (**) Odnoklassniki không hỗ trợ định dạng MP3, do đó, để tải âm thanh MP3, tiện ích sử dụng trình chuyển đổi riêng cho các tệp có kích thước tối đa 2 GB hoặc sử dụng chương trình IDL Client cho các trường hợp khác.

Latest reviews

 • (2024-02-02) Daniela Álvarez: Es la mejor aplicación que he encontrado, me encanta!!! No es invasiva, es rápida. La recomiendo totalmente. Estuvo un rato sin funcionar, ahora que regresa ya no me aparece la opción de descarga en todos los videos como antes.
 • (2024-01-04) Maria Jose Baena: te puedes tirar mas 12 horas para descargar un video
 • (2023-11-10) Estuardo Say: Excelente recurso
 • (2023-11-09) Jon Jones: DOES EXACTLY WHAT IT SAYS. THANKYOU USED MANY MANY TIMES
 • (2023-11-08) Noah Barbara: Iam fully Happy After Useing This Software. The OK.ru Downloader (IDL Helper) is an outstanding resource for downloading content from OK.ru. Its user-friendly interface and high efficiency make it an excellent choice. It provides seamless access to videos and other media, allowing users to enjoy content offline. This tool's convenience and performance have made it a favorite for those who frequent OK.ru. Best of all, it's free!
 • (2023-11-06) Claudio Acevedo: Excellent
 • (2023-11-01) dennis r: è ottimo, peccato per i 1080p, ogni tanto a 10-15' dalla fine il video si stoppa e non si riesce a vedere il finale
 • (2023-10-31) Cecilia Eder: Rapido y facil de usar
 • (2023-10-29) СЕРГЕЙ ГОМАН: не скачивает музыку,нет кнопки скачать
 • (2023-10-28) Gianfranco Ganoza: Gloria A Dios, Gracias A Dios
 • (2023-10-25) David Bailey: Iam fully Satisfied.OK.ru Downloader (IDL Helper) is an excellent tool for downloading videos from OK.ru. It is a browser extension that makes the downloading process quick and easy. With just a few clicks, you can save videos in various formats and qualities. The extension is user-friendly and doesn't require any technical knowledge. It's a reliable and efficient solution for downloading videos from OK.ru.
 • (2023-10-24) Nicolas Araya: genial
 • (2023-10-17) Олег Ю.: Работает
 • (2023-10-07) William Davis: OK.ru Downloader (IDL Helper) has truly impressed me with its exceptional performance. This tool effortlessly downloads videos from OK.ru with lightning-fast speeds and excellent quality. Its intuitive interface and hassle-free operation make it a top choice for anyone who wants to save OK.ru videos for offline viewing. I highly recommend this downloader for a seamless video downloading experience.
 • (2023-09-27) Mir Kasem: Looking for OK.ru Downloader (IDL Helper)? is a fantastic choice! It's user-friendly and efficiently downloads content from OK.ru. Thanks for simplifying the download process and making it enjoyable. Your alternative is now my go-to tool for OK.ru content.
 • (2023-09-19) Negin Gholame: OK.ru Downloader (IDL Helper) is an ideal helper tool! It helps to download multimedia files from OK.ru very easily and quickly. It is very easy to use, and its benefits are truly unique. With IDL Helper I've made downloading my multimedia content easy and fast, and I'm thankful for that!
 • (2023-09-09) Md. Saifur Rahman Joarder: Excellent
 • (2023-09-05) jane jj: Funciona muy bien. Fácil de usar.
 • (2023-08-26) KenEzthex Rebirth: It's a good extension for OK.RU videos to download with many resolutions to choose and exactly the thing I like the most is it's MP4 instead of MKV or WEBM.
 • (2023-08-20) malditonumeropi enrique laborda: Me ha funcionado muy bien cuando otras han fallado... !!!
 • (2023-08-17) Stefany Carolain Carrasco Olivares: Excelente!
 • (2023-08-13) わやし: ダウンロードのボタンがどこにもない
 • (2023-08-13) Enrique Coria: Excelente!
 • (2023-08-09) Layisse Cuenca: Muy buena, descarga rápido sin complicaciones
 • (2023-08-05) después pienso un nombre: de las extensiones mas útiles que he usado
 • (2023-07-21) Carlos Edgardo: Funciona sin complicaciones, fácil de activar, trabaja solo. Contento de usarlo!
 • (2023-07-16) Сережа Климов: Очень хорошее разширение во многом помогает но большие файлы все равно не скачивает например фильм который идет 1ч 35 мин
 • (2023-07-13) Noelia Núñez: The Best
 • (2023-07-10) Axel Lara: the best of the bet
 • (2023-06-29) Ghost Rider: The Odnoklassniki Downloader (IDL Helper) Extension is fantastic! It allows me to effortlessly download videos and photos from Odnoklassniki, saving me time and hassle. The interface is user-friendly, and the download speed is impressive. Highly recommended for anyone who wants to save media from Odnoklassniki!
 • (2023-06-29) Emma: The OK.ru Downloader (IDL Helper) extension is a fantastic tool for downloading videos from OK.ru. It is user-friendly and efficient, allowing users to easily save their favorite videos for offline viewing. The extension works seamlessly and provides high-quality downloads. I highly recommend it to anyone who wants a hassle-free way to download videos from OK.ru.
 • (2023-06-28) blwemlng: excelente extension me encanta descarga rapido
 • (2023-06-25) Alexis Murua: Excelente.
 • (2023-06-24) chinablue who: I used it and it wurkd .
 • (2023-06-21) Gaming Sohag: The OK.ru Downloader (IDL Helper) extension has received glowing reviews for its outstanding functionality and ease of use. Users have praised its seamless integration with the OK.ru platform, allowing for effortless downloading of videos and audio files. The extension's intuitive interface, fast download speeds, and reliable performance have been highly appreciated. With IDL Helper, users can easily save their favorite content from OK.ru for offline viewing, making it a valuable tool for OK.ru users.
 • (2023-06-21) Abdul Kadir: The OK.ru Downloader (IDL Helper) extension is highly regarded for its seamless downloading capabilities on the OK.ru platform. Users appreciate its user-friendly interface and the ability to download videos and audio files effortlessly. With positive reviews highlighting its reliability and ease of use, IDL Helper is a popular choice for downloading content from OK.ru.
 • (2023-06-17) S Urbano: There's really nothing else anywhere near as good as IDL HELPER. Simple. Elegant. Powerful. Fast. IDL HELPER has made this film fan's life incomparably better. Many thanks to all the developers and technicians of IDL Helper!
 • (2023-06-16) Kathryn Brown: I recently tried the OK.ru Downloader (IDL Helper) extension and have to say it's a great tool. The interface is user-friendly and the download process is quick and efficient. I appreciate the ability to save videos for later viewing and highly recommend this extension to anyone who uses OK.ru frequently.
 • (2023-06-15) kero tarek: Спасибо, у меня были проблемы с загрузкой многих обучающих видео, которые мои друзья разместили в этой социальной сети, но с помощью этого расширения я теперь могу легко сохранять эти обучающие видео и смотреть их при необходимости.
 • (2023-06-03) shalva begiashvili: перестал работать, сначала хорошо работал, пользовался, а теперь перестал работать
 • (2023-05-31) Mr Sam: I found the OK.ru Downloader extension to be extremely efficient and user-friendly. It allowed me to download all my favorite videos from OK.ru in just a few clicks. The extension also provides multiple options for video quality, making it easy to tailor my downloads to my specific needs. Overall, I highly recommend this extension to anyone looking to download videos from OK.ru quickly and easily.
 • (2023-05-30) Андрей Бульгако: Очень хорошее расширение, которое мне посоветовал друг. У него очень простой и удобный интерфейс в котором разберется даже ребенок.
 • (2023-05-30) Sakib Mahmud: The Odnoklassniki Downloader (IDL Helper) is an amazing extension that allows me to download audio and video files from the Odnoklassniki social media platform with ease. It's simple to install and use, and it works perfectly every time. The download speed is impressive, and I can choose between different formats. Additionally, it has a user-friendly interface that even beginners can navigate with ease. The IDL Helper is the best extension for downloading media files from Odnoklassniki, and I highly recommend it to anyone who wants to save videos and audios from the platform.
 • (2023-05-18) DaViD Gold: Отличное приложение. Позволяет скачивать музыку из одноклассников по одному клику. Супер. Пользуюсь.
 • (2023-05-15) Mahbuba Islam: The OK.ru Downloader (IDL Helper) is an excellent tool for downloading videos from OK.ru. It is easy to use and provides quick downloads without any annoying ads or pop-ups. The interface is user-friendly, ensuring a seamless user experience. Additionally, this downloader supports multiple video formats, making it a versatile tool for any user.
 • (2023-05-05) Шурик: Все сделано, давно искал на подобие такого расширение для ОК, теперь под рукой есть удобный инструмент, Благодарю!
 • (2023-05-04) давлет бабакулыев: До этого пользовался другим расширением, чтобы качать музыку ,видео с ОК. Интернет постоянно тормозил и виснул. Но с этим расширением таких проблем нет, работает оно отлично. На мой взгляд это лучшее расширение на данный момент, среди всех подобных. Все понятно и просто. Спасибо разработчикам .Я доволен, советую всем скачать его.
 • (2023-05-03) Mitchel Lobos: Excelente
 • (2023-04-26) ggsa: для скачивания музыки и видео с OK.ru, и могу сказать, что она работает очень хорошо для этой задачи. Она имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро и легко скачивать музыку и видео с OK.ru. Это полезно, если вы хотите сохранить все публикации, музыку и видео от определенного пользователя на OK.ru. В целом, я очень доволен программой и рекомендую ее всем, кто ищет удобный и простой способ скачивания музыки и видео с OK.ru.
 • (2023-04-24) amir deldoost: Спасибо за разработку этого расширения для браузера Chrome, оно очень удобное и избавило меня от сайтов, где мне приходилось скачивать видео на низкой скорости, оно действительно отличное и быстрое.

Statistics

Installs
60,000 history
Category
Rating
4.4167 (312 votes)
Last update / version
2024-04-16 / 0.7.64.20
Listing languages

Links