extension ExtPose

Trường đào tạo doanh nhân WISE BUSINESS

CRX id

ojihnekfamjdcpiagmahfpfpemnkoldf-

Description from extension meta

Trường đào tạo doanh nhân WISE BUSINESS giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong quản trị nhân sự và quản trị Sale & Marketing

Image from store Trường đào tạo doanh nhân WISE BUSINESS
Description from store Trường đào tạo doanh nhân WISE BUSINESS ra đời với sứ mệnh giúp đỡ các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong quản trị nhân sự và quản trị Sale & Marketing một cách hiệu quả, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi luôn đặt giá trị tận tâm để từ đó nâng tầm lên hàng đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và trường tồn.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-01-19 / 0.0.1
Listing languages
en

Links