extension ExtPose

FAKE SVXS ĐH FPT

CRX id

eflfgkkbehccdnkfodfokkhkcojalkcf-

Description from extension meta

An extension for FPTUers by HiepHV

Image from store FAKE SVXS ĐH FPT
Description from store Sửa điểm thành Sinh viên xuất sắc (>9.0) Dùng để hù bạn bè ^^

Statistics

Installs
10 history
Category
Fun
Rating
5.0 (3 votes)
Last update / version
2018-08-31 / 0.0.2
Listing languages
vi

Links