extension ExtPose

Tiện ích lên đơn hàng dành cho uplogi.com

CRX id

mebconciolhonkabddpmhojfhfpmgalb-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của uplogi.com

Image from store Tiện ích lên đơn hàng dành cho uplogi.com
Description from store Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của uplogi.com

Statistics

Installs
39 history
Category
Rating
5.0 (4 votes)
Last update / version
2022-05-04 / 0.0.5
Listing languages
vi

Links