extension ExtPose

Wito Highlighter

CRX id

pfkicafjgoamcmgiejlbejbgjdagoflf-

Description from extension meta

Highlight text on websites with a simple right-click or keyboard shortcut. Saves highlights on your device.

Image from store Wito Highlighter
Description from store Hoàn toàn miễn phí. Tô Highlights trên mọi websites. Bạn chỉ cần click phải và chọn công cụ. Highlights của bạn sẽ được lưu trữ trên cloud để xem lại.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-08-22 / 0.0.5
Listing languages
vi

Links