extension ExtPose

PDF-leser og konverterer

CRX id

jdlkkmamiaikhfampledjnhhkbeifokk-

Description from extension meta

PDF-visning - vis PDF-filer i nettleseren med PDF.js (av Mozilla Labs). Send PDF-er til en hvilken som helst PDF-leser. PDF-editor,…

Image from store PDF-leser og konverterer
Description from store PDF-visningsprogram for Chrome er et gratis og veldig nyttig verktøy som lar deg se og redigere alle PDF-filer direkte i nettleseren din. For å se PDF-filen med denne PDF-visningsprogrammet klikker du bare på ikonet som er installert i nettleserens verktøylinje, eller klikker bare på Chromes kontekstmeny og velger "Åpne med PDF-visning". PDF Reader er den bransjeledende PDF-løsningen. Bruk Acrobat PDF-verktøy rett i Google Chrome for å få den beste PDF-visningsopplevelsen og få gjort mer mens du surfer. Du kan legge til kommentarer til PDF-filer, inkludert klistrelapper, tekst og høydepunkter – helt gratis. Her er grunnene til å velge PDF Reader: - Mørk og lys modus. - Tilpasset styling av PDF-visningen. - Sidenavigering med "side"-hash. - Åpne PDF-filer ved å slippe dem i visningen. - Viser PDF-signerte og usignerte signaturer. PDF.js er et JavaScript-bibliotek som gjengir PDF-filer (Portable Document Format) ved å bruke HTML5 Canvas som er kompatible med nettstandarder. Implementeringen bruker Canvas-elementet fra HTML5, som gir raske gjengivelseshastigheter. PDF.js er fellesskapsdrevet og støttes av Mozilla Labs. Hvordan bruker jeg PDF-konverteringsverktøyet? 1. Installer PDF Acrobat-utvidelsen for Chrome. 2. Fest utvidelsen for rask tilgang. 3. Åpne en hvilken som helst PDF i nettleseren din. 4. Velg et PDF Acrobat-verktøy. Utvidelsen vår PDF Viewer gir PDF.js som standard PDF-visningsprogram i Chrome. Denne PDF-leseren støtter gjengivelse av eksterne og lokale PDF-filer på topprammer. PDF-konverteringsutvidelsen inneholder følgende verktøy: - Komprimer PDF - Konverter PDF til Word - Konverter PDF til Excel - Konverter PDF til JPG - Rediger PDF - Slå sammen PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Øk produktiviteten ved å legge Smallpdf til Chrome! Få umiddelbar tilgang til en rekke nyttige verktøy for å jobbe med PDF-filer på nettet PDF Converter-verktøy som støtter PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Konverter PDF til forskjellige formater og omvendt med ett klikk. Rask og enkel tilgang rett fra nettleseren din Free PDF Converter behandler dokumenter i Word, Excel, PDF, PPT og JPG. Bare velg Word-fil og trykk konverter til PDF for å ta nødvendig format. Og den støtter PDF-sammenslåingsdeling og -redigering. PDF-verktøy og PDF-konvertering: - PDF til Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT til PDF - Konverter bilder til og fra PDF - Reduser størrelsen på PDF-filen - Slå sammen, del og pakk ut PDF-sider - Rediger PDF - Roter og slett PDF-sider - Signer og send PDF-er for signatur - Beskytt og lås opp PDF Konverter en PDF på nettet Med pdfFiller Chrome-utvidelsen kan du konvertere alle PDF-filer til Word, Excel, PowerPoint eller et JPEG-bilde. Gratis PDF-verktøy for å redigere, konvertere, komprimere, slå sammen, kombinere, beskjære og redigere PDF-filer. Nyt den bedre PDF-opplevelsen ved å legge til Xodo | PDF.online til Chrome-nettleseren din! Få tilgang til PDF-konvertering, PDF-kombiner, PDF-fyller, PDF-redigering, PDF-sammenslåing og mer for å øke produktiviteten din på nettet. Kraftige PDF-konverterere og PDF-verktøy for å øke produktiviteten din: - Konverter PDF til Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG og PNG - Konverter JPG, JPEG, PNG til PDF - Konverter Word, Excel, Powerpoint til PDF - PDF-leser For å bruke denne utvidelsen, høyreklikk på en lenke (en lenke til et PDF-dokument) og klikk deretter på - Åpne og last ned med PDF Viewer - element fra kontekstmenyen. PDF-filene vil først bli "lastet ned" og deretter "åpnet" i en standard PDF-visning (den som er angitt på alternativsiden). Vær oppmerksom på at PDF-filen vil bli lastet ned i "standard" nedlastingsmappen på maskinen din. Beste uthevingsverktøy for nettsted og PDF. GRATIS og enkel å bruke. Fremhev og organiser forskningen din med Weava online web- og PDF-markeringsstift. Maleverktøy og skjermbildeverktøy Forenkle forskningsprosessen din. Fokus på produktivitet. Ikke kast bort tid på å holde styr på kilder, kopiere og lime inn, eller lage sitater. Maleverktøy og editor/skjermbilde • Bruk PDF-konverteringsverktøyet vårt til å konvertere PDF-filer til og fra Microsoft Word, Excel og PowerPoint, samt JPG og andre filformater. • Lag en PDF fra et dokument eller bilde, inkludert konvertering av JPG til PDF. • Kombiner filer til én enkelt PDF-fil eller del en PDF. • Organiser PDF-en. Slett, roter eller omorganiser PDF-sider. • Komprimer en PDF for å redusere filstørrelsen. • Send dokumenter til andre for e-signering online raskt. • Beskytt et PDF-dokument ved å legge til et passord. PDFOffice er en PDF-redigerer på nettet hvorfra du kan utføre redigeringsoperasjoner over PDF-filer, men ved å bruke nettleseren din. google Dokumenter Det er et perfekt verktøy for å jobbe med Google Docs, Sheets og Slides. Enkel tilgang til Google Disk-filer med mulighet til å velge layout og feste filen under arbeidet. Gi tilbakemelding og still spørsmål om vårt produkt PDF Viewer! Vi utvikler nye funksjoner og lytter alltid til tilbakemeldinger. PDF Viewer for Chrome is a free and very useful tool that allows you to view and edit any PDF files directly in your browser. To see the PDF file with this PDF Viewer simply hit the icon installed in the browser's toolbar or just click the Chrome's context menu and select "Open with PDF Viewer". Here are the reasons to choose PDF Reader: - Dark and light mode. - Custom styling of the PDF viewer. - Page navigation with "page" hash. - Opening PDF files by dropping them into the view. - Displaying PDF signed and unsigned signatures. PDF.js is a JavaScript library that renders Portable Document Format (PDF) files using the web standards-compliant HTML5 Canvas. Its implementation uses the Canvas element from HTML5, which allows for fast rendering speeds. PDF.js is community-driven and supported by Mozilla Labs. Our extension PDF Viewer provides PDF.js as the default PDF viewer in Chrome. This PDF Reader supports rendering remote and local PDF files on top frames. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Edit PDF - Merge PDF - Compress PDF - Crop and redact PDF - Fill PDF - Split PDF - Rotate PDF pages - Delete PDF pages - Reduce PDF size - Combine PDF files - Sign a PDF Converter tool that supports PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Convert PDF to different formats and vice versa in one click. Quick and easy access right from your browser Free PDF Converter processes documents in Word, Excel, PDF, PPT and JPG. Just select Word file and press convert to PDF in order to take needed format. And it supports PDF merge split, and edit. Merge your PDF files fast and free! Free PDF File Merger - Merge PDF Files for free. Adobe Acrobat is the industry-leading PDF solution, used by millions of people. Use Acrobat PDF tools right in Google Chrome to get the best PDF viewing experience and get more done while browsing. You can add comments to PDFs, including sticky notes, text, and highlights—all for free. HOW TO USE THE ACROBAT CHROME EXTENSION 1. Install the Acrobat extension for Chrome. 2. Pin the extension for quick access. 3. Open any PDF in your browser. 4. Select an Acrobat tool. VIEW, DOWNLOAD, PRINT, and STORE PDFs • Get the best PDF viewing experience with the Acrobat PDF reader. • Download or print with a quick click. • Sign in to store your files online for fast access to PDF files from anywhere. EDIT PDFs WITH COMMENTS FOR FREE • Add PDF notes, text, and comments, including sticky notes and highlights. • Write on PDF documents by adding text or drawings using PDF editor features. FILL AND SIGN FORMS FOR FREE • Open a PDF in Adobe Acrobat Reader to fill and sign forms on your desktop. • Easily complete PDF forms with the Acrobat form filler feature. • E-sign documents with your signature or initials. TRY TOOLS TO BE MORE PRODUCTIVE IN CHROME Try premium tools for even more PDF power. • Use our PDF converter tool to convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as JPG and other file formats. • Create a PDF from a document or image, including converting JPG to PDF. • Combine files into a single PDF file or split a PDF. • Organize your PDF. Delete, rotate, or reorder PDF pages. • Compress a PDF to reduce its file size. • Send documents to others to e-sign online fast. • Protect a PDF document by adding a password. You can also sign up for a free trial at https://www.adobe.com/tryacrobat. WHAT’s NEW: • PDF viewer support for Acrobat desktop users. • Ability to rotate a PDF for free. • List of recent PDF files visited in browser. Leave feedback and ask questions about our product PDF Viewer! We are developing new features and always listen to feedback.

Latest reviews

 • (2024-03-24) Alex Ladynin: Дает возможность выделять текст и сразу переводить его с помощью любого переводчика (напр. расширения google translate)
 • (2023-11-12) Axel karma (Ryusei): Je ne comprend pas comment surligner le texte du pdf que j'ai ouvert, hors c'est pour cette raison que j'avais installer cette extension
 • (2023-11-11) Иван Иванов: Заявлено - Convert PDF to JPG. Нет этого. Вообще нет никакой конвертации. Один обман.
 • (2023-10-18) Miguel Martinez: es una mentira, no convierte ni hace nada...
 • (2023-08-07) Nicole Ahmed: No editing - just a rip off the established pdf.js project Reporting to Google and original developers. https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm https://github.com/mozilla/pdf.js
 • (2023-05-25) Jordan Clear: How do you edit the pdf? Says you can do it...
 • (2023-05-15) Dima Tuzov: This is a very useful extension. The ability to follow links inside the document, opening pages in different browser bookmarks. The ability to use a context translator and convenient search tools for documents. That's great!
 • (2023-03-28) VTC NNR (KOEL): รองรับภาษาไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว
 • (2023-03-27) Jean-Baptiste Lesage: The viewer works perfectly when opening a local file however I can't make it open PDF files directly from Chrome (without downloading them) as it opens Chrome's default PDF viewer (which is slow and awful), compared to other PDF viewer extensions. Is it user error or can it be fixed?
 • (2023-02-25) R B: I can't believe it it's so goood! It even takes into account the first pages where there is the summary and it helps you find exactly the page you're looking for ! I'm so amazed it runs my 1000 pages pdf smoothly. My only regret is not discovering it sooner
 • (2022-12-25) 長女起業家育成コンサルタント・崎本正俊: It's what i've been looking for but crashes all the time when I open a pdf file. Please fix this
 • (2022-12-25) Sonia Araujo: to my experience the main problem is that it change the link in the path and if I want to copy the link after PDF page was openned it's a bit challenging.
 • (2022-12-17) A K: What is the shortcut to toggle sidebar .
 • (2022-12-11) Maria Elisa Favretto Moro: It works great! Thank you!!!!
 • (2022-12-08) Conmigo, Billie Addrieanne: Love the bookmarks, but the text spacing is weird in some documents.
 • (2022-12-04) carlos alberto rojas gonzales: Sometimes defaults to wrong zoom in chrome but still better than everything else out there. nnPlease add some simple annotation tools and merge function and be my hero!
 • (2022-12-02) Ville Granlund: cant compete this.... its unique....
 • (2022-12-01) loermli: Very good. I have been looking for an Acrobat Reader alike for long time. This is it.
 • (2022-12-01) ازرينا ابو بكر: Love it! I would appreciate an update to update the underlying PDF.js library, though ;)
 • (2022-11-29) Isaac Andersen: Loved it. Did all i wanted it too. Right now I am a happy man.Easy to use, set and forget. I loved it.
 • (2022-11-27) Oliwia Sowa: Love it. Fixed my problem, now I can see PDF files displayed within the browser correctly!
 • (2022-11-27) 4 in 1 Property Services (4in1ps): Great extension. Just love to use this one
 • (2022-11-24) Khương Huy Trần: I only got a black screen but this extension worked just fine. A representative from Chrome helped me in finding the problem!
 • (2022-11-09) Алина Чугуева: Great Actually replace the default Chrome PDF viewer Include an option to resume reading PDF files where left off.

Statistics

Installs
1,000,000 history
Category
Rating
4.7582 (364 votes)
Last update / version
2023-11-16 / 1.0.6
Listing languages

Links