extension ExtPose

Przeglądarka i konwerter plików PDF

CRX id

jdlkkmamiaikhfampledjnhhkbeifokk-

Description from extension meta

Przeglądarka PDF - wyświetlaj pliki PDF w przeglądarce z PDF.js (od Mozilla Labs). Wysyłaj pliki PDF do dowolnej przeglądarki…

Image from store Przeglądarka i konwerter plików PDF
Description from store Przeglądarka PDF dla Chrome to darmowe i bardzo przydatne narzędzie, które pozwala przeglądać i edytować dowolne pliki PDF bezpośrednio w przeglądarce. Aby zobaczyć plik PDF za pomocą tej przeglądarki PDF, po prostu kliknij ikonę zainstalowaną na pasku narzędzi przeglądarki lub po prostu kliknij menu kontekstowe Chrome i wybierz „Otwórz za pomocą przeglądarki PDF”. Oto powody, dla których warto wybrać czytnik PDF: - Tryb ciemny i jasny. - Niestandardowa stylizacja przeglądarki plików PDF. - Nawigacja po stronie z skrótem „strona”. - Otwieranie plików PDF przez upuszczenie ich do widoku. - Wyświetlanie PDF podpisanych i niepodpisanych podpisów. PDF.js to biblioteka JavaScript, która renderuje pliki Portable Document Format (PDF) przy użyciu kanwy HTML5 zgodnej ze standardami sieciowymi. Jego implementacja wykorzystuje element Canvas z HTML5, który pozwala na szybkie renderowanie. PDF.js jest tworzony przez społeczność i obsługiwany przez Mozilla Labs. Nasze rozszerzenie PDF Viewer zapewnia PDF.js jako domyślną przeglądarkę plików PDF w Chrome. Ten czytnik PDF obsługuje renderowanie zdalnych i lokalnych plików PDF na górnych ramkach. Opcje przeglądarki plików PDF: ✔️ Wyłącz etykiety stron ✔️ Włącz uprawnienia ✔️ Włącz automatyczne obracanie wydruku ✔️ Włącz WebGL ✔️ Adres URL aktualizacji historii ✔️ Wyłącz automatyczne pobieranie ✔️ Wyłącz czcionkę ✔️ Wyłącz zasięg ✔️ Wyłącz strumień ✔️ Ignoruj ​​powiększenie miejsca docelowego ✔️ Włączono błąd PDF ✔️ Renderuj interaktywne formularze (AcroForm/XFA) ✔️ Używaj tylko CSS Zoom Aby pracować z tym rozszerzeniem, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne łącze (łącze do dokumentu PDF), a następnie kliknij opcję - Otwórz i pobierz za pomocą przeglądarki plików PDF - element z menu kontekstowego. Pliki PDF zostaną najpierw „pobrane”, a następnie „otwarte” w domyślnej przeglądarce plików PDF (tej, która jest ustawiona na stronie opcji). Należy pamiętać, że plik PDF zostanie pobrany w „domyślnym” folderze pobierania na komputerze. Zostaw opinię i zadaj pytania dotyczące naszej przeglądarki plików PDF! Opracowujemy nowe funkcje i zawsze słuchamy opinii. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PDF viewer for Chrome is a free and very useful tool that allows you to view and edit any PDF files directly in your browser. To see the PDF file with this PDF viewer simply hit the icon installed in the browser's toolbar or just click the Chrome's context menu and select "Open with PDF Viewer". PDF Reader is the industry-leading PDF solution. Use Acrobat PDF tools right in Google Chrome to get the best PDF viewing experience and get more done while browsing. You can add comments to PDFs, including sticky notes, text, and highlights—all for free. Here are the reasons to choose PDF Reader: - Dark and light mode. - Custom styling of the PDF viewer. - Page navigation with "page" hash. - Opening PDF files by dropping them into the view. - Displaying PDF signed and unsigned signatures. PDF.js is a JavaScript library that renders Portable Document Format (PDF) files using the web standards-compliant HTML5 Canvas. Its implementation uses the Canvas element from HTML5, which allows for fast rendering speeds. PDF.js is community-driven and supported by Mozilla Labs. How to use the PDF converter Tool? 1. Install the PDF Acrobat extension for Chrome. 2. Pin the extension for quick access. 3. Open any PDF in your browser. 4. Select an PDF Acrobat tool. Our extension PDF Viewer provides PDF.js as the default PDF viewer in Chrome. This PDF Reader supports rendering remote and local PDF files on top frames. The PDF converter extension contains the following tools: - Compress PDF - Convert PDF to Word - Convert PDF to Excel - Convert PDF to JPG - Edit PDF - Merge PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Power-up your productivity by adding Smallpdf to Chrome! Gain instant access to a suite of useful tools to work with PDFs online PDF Converter tool that supports PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Convert PDF to different formats and vice versa in one click. Quick and easy access right from your browser Free PDF Converter processes documents in Word, Excel, PDF, PPT and JPG. Just select Word file and press convert to PDF in order to take needed format. And it supports PDF merge split, and edit. PDF Tools and PDF Convert: - PDF to Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT to PDF - Convert images to and from PDF - Reduce the size of your PDF - Merge, Split and Extract PDF Pages - Edit PDF - Rotate and Delete PDF Pages - Sign and Send PDFs for Signature - Protect and Unlock PDF Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader To operate with this extension, please right-click on any link (a link to a PDF document) and then click on - Open and Download with PDF Viewer - item from the context menu. The PDF files will first be "downloaded" and then "opened" in a default PDF viewer (the one which is set on the options page). Please note that the PDF file will be downloaded in the "default" download folder on your machine. Best highlighting tool for Website and PDF. FREE and easy to use. Highlight & organize your research with Weava online Web & PDF highlighter. Paint Tool and Screenshot Tool Simplify your research process. Focus on Productivity. Don't waste time on keeping track of sources, copying & pasting, or making citations. Paint Tool and editor/ Screenshot • Use our PDF Converter tool to convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as JPG and other file formats. • Create a PDF from a document or image, including converting JPG to PDF. • Combine files into a single PDF file or split a PDF. • Organize your PDF. Delete, rotate, or reorder PDF pages. • Compress a PDF to reduce its file size. • Send documents to others to e-sign online fast. • Protect a PDF document by adding a password. PDFOffice is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. Google Docs It’s a perfect tool for working with Google Docs, Sheets, and Slides. Easy access to Google Drive files with opportunity to select layout and pin the file during your work. Leave feedback and ask questions about our product PDF Viewer! We are developing new features and always listen to feedback.

Latest reviews

 • (2024-03-24) Alex Ladynin: Дает возможность выделять текст и сразу переводить его с помощью любого переводчика (напр. расширения google translate)
 • (2023-11-12) Axel karma (Ryusei): Je ne comprend pas comment surligner le texte du pdf que j'ai ouvert, hors c'est pour cette raison que j'avais installer cette extension
 • (2023-11-11) Иван Иванов: Заявлено - Convert PDF to JPG. Нет этого. Вообще нет никакой конвертации. Один обман.
 • (2023-10-18) Miguel Martinez: es una mentira, no convierte ni hace nada...
 • (2023-08-07) Nicole Ahmed: No editing - just a rip off the established pdf.js project Reporting to Google and original developers. https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm https://github.com/mozilla/pdf.js
 • (2023-05-25) Jordan Clear: How do you edit the pdf? Says you can do it...
 • (2023-05-15) Dima Tuzov: This is a very useful extension. The ability to follow links inside the document, opening pages in different browser bookmarks. The ability to use a context translator and convenient search tools for documents. That's great!
 • (2023-03-28) VTC NNR (KOEL): รองรับภาษาไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว
 • (2023-03-27) Jean-Baptiste Lesage: The viewer works perfectly when opening a local file however I can't make it open PDF files directly from Chrome (without downloading them) as it opens Chrome's default PDF viewer (which is slow and awful), compared to other PDF viewer extensions. Is it user error or can it be fixed?
 • (2023-02-25) R B: I can't believe it it's so goood! It even takes into account the first pages where there is the summary and it helps you find exactly the page you're looking for ! I'm so amazed it runs my 1000 pages pdf smoothly. My only regret is not discovering it sooner
 • (2022-12-25) 長女起業家育成コンサルタント・崎本正俊: It's what i've been looking for but crashes all the time when I open a pdf file. Please fix this
 • (2022-12-25) Sonia Araujo: to my experience the main problem is that it change the link in the path and if I want to copy the link after PDF page was openned it's a bit challenging.
 • (2022-12-17) A K: What is the shortcut to toggle sidebar .
 • (2022-12-11) Maria Elisa Favretto Moro: It works great! Thank you!!!!
 • (2022-12-08) Conmigo, Billie Addrieanne: Love the bookmarks, but the text spacing is weird in some documents.
 • (2022-12-04) carlos alberto rojas gonzales: Sometimes defaults to wrong zoom in chrome but still better than everything else out there. nnPlease add some simple annotation tools and merge function and be my hero!
 • (2022-12-02) Ville Granlund: cant compete this.... its unique....
 • (2022-12-01) loermli: Very good. I have been looking for an Acrobat Reader alike for long time. This is it.
 • (2022-12-01) ازرينا ابو بكر: Love it! I would appreciate an update to update the underlying PDF.js library, though ;)
 • (2022-11-29) Isaac Andersen: Loved it. Did all i wanted it too. Right now I am a happy man.Easy to use, set and forget. I loved it.
 • (2022-11-27) Oliwia Sowa: Love it. Fixed my problem, now I can see PDF files displayed within the browser correctly!
 • (2022-11-27) 4 in 1 Property Services (4in1ps): Great extension. Just love to use this one
 • (2022-11-24) Khương Huy Trần: I only got a black screen but this extension worked just fine. A representative from Chrome helped me in finding the problem!
 • (2022-11-09) Алина Чугуева: Great Actually replace the default Chrome PDF viewer Include an option to resume reading PDF files where left off.

Statistics

Installs
1,000,000 history
Category
Rating
4.7582 (364 votes)
Last update / version
2023-11-16 / 1.0.6
Listing languages

Links