extension ExtPose

Save to PDF - Download PDF

CRX id

jdlkkmamiaikhfampledjnhhkbeifokk-

Description from extension meta

Download to PDF - display PDF files in the browser with PDF.js (by Mozilla Labs). Send PDFs to any PDF viewer.

Image from store Save to PDF - Download PDF
Description from store Prehliadač PDF pre Chrome je bezplatný a veľmi užitočný nástroj, ktorý vám umožňuje prezerať a upravovať akékoľvek súbory PDF priamo vo vašom prehliadači. Ak chcete zobraziť súbor PDF pomocou tohto prehliadača PDF, jednoducho kliknite na ikonu nainštalovanú na paneli s nástrojmi prehliadača alebo jednoducho kliknite na kontextovú ponuku prehliadača Chrome a vyberte možnosť „Otvoriť pomocou prehliadača PDF“. PDF Reader je špičkové riešenie PDF. Použite nástroje Acrobat PDF priamo v prehliadači Google Chrome, aby ste získali čo najlepší zážitok zo zobrazovania súborov PDF a urobili pri prehliadaní viac. Do súborov PDF môžete pridávať komentáre vrátane poznámok, textu a zvýraznení – to všetko zadarmo. Tu sú dôvody, prečo si vybrať PDF Reader: - Tmavý a svetlý režim. - Vlastný štýl prehliadača PDF. - Navigácia na stránke s hashom "stránka". - Otváranie súborov PDF ich presunutím do zobrazenia. - Zobrazovanie podpísaných a nepodpísaných podpisov PDF. PDF.js je knižnica JavaScript, ktorá vykresľuje súbory vo formáte PDF (Portable Document Format) pomocou HTML5 Canvas, ktorý je v súlade s webovými štandardmi. Jeho implementácia využíva prvok Canvas z HTML5, ktorý umožňuje vysoké rýchlosti vykresľovania. PDF.js je riadený komunitou a podporovaný Mozilla Labs. Ako používať nástroj na prevod PDF? 1. Nainštalujte rozšírenie PDF Acrobat pre Chrome. 2. Pripnite rozšírenie pre rýchly prístup. 3. Otvorte ľubovoľný súbor PDF vo svojom prehliadači. 4. Vyberte nástroj PDF Acrobat. Naše rozšírenie PDF Viewer poskytuje súbor PDF.js ako predvolený prehliadač PDF v prehliadači Chrome. Tento PDF Reader podporuje vykresľovanie vzdialených a miestnych súborov PDF na horných snímkach. Rozšírenie prevodníka PDF obsahuje nasledujúce nástroje: - Komprimovať PDF - Previesť PDF do Wordu - Prevod PDF do Excelu - Previesť PDF do JPG - Upraviť PDF - Zlúčiť PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Zvýšte svoju produktivitu pridaním Smallpdf do prehliadača Chrome! Získajte okamžitý prístup k súboru užitočných nástrojov na prácu so súbormi PDF online Nástroj PDF Converter, ktorý podporuje PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Konvertujte PDF do rôznych formátov a naopak jedným kliknutím. Rýchly a jednoduchý prístup priamo z vášho prehliadača Free PDF Converter spracováva dokumenty vo formáte Word, Excel, PDF, PPT a JPG. Stačí vybrať súbor programu Word a stlačiť previesť na PDF, aby ste získali potrebný formát. A podporuje rozdelenie a úpravu zlúčenia PDF. Nástroje PDF a prevod PDF: - PDF do Wordu, Excelu, PPT - Word, Excel, PPT do PDF - Prevod obrázkov do az PDF - Zmenšite veľkosť vášho PDF - Zlúčiť, rozdeliť a extrahovať stránky PDF - Upraviť PDF - Otočiť a odstrániť stránky PDF - Podpíšte a odošlite súbory PDF na podpis - Ochrana a odomknutie PDF Previesť PDF online S rozšírením pdfFiller Chrome môžete previesť akýkoľvek súbor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint alebo obrázok JPEG. Bezplatný nástroj PDF na úpravu, konverziu, kompresiu, zlúčenie, kombinovanie, orezávanie a redigovanie súborov PDF. Vychutnajte si lepší zážitok z PDF pridaním Xodo | PDF.online do prehliadača Chrome! Získajte prístup k PDF konvertoru, zlučovaču PDF, vyplneniu PDF, editoru PDF, zlúčeniu PDF a ďalším, aby ste zvýšili svoju produktivitu online. Výkonné konvertory PDF a nástroje PDF na zvýšenie vašej produktivity: - Prevod PDF do Wordu, PPT, Excelu, PDF/A, HTML, JPG, JPEG a PNG - Previesť JPG, JPEG, PNG do PDF - Previesť Word, Excel, Powerpoint do PDF - Čítačka PDF Ak chcete pracovať s týmto rozšírením, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný odkaz (odkaz na dokument PDF) a potom kliknite na položku - Otvoriť a stiahnuť pomocou prehliadača PDF - položku z kontextového menu. Súbory PDF sa najskôr „stiahnu“ a potom „otvoria“ v predvolenom prehliadači PDF (v tom, ktorý je nastavený na stránke možností). Upozorňujeme, že súbor PDF sa stiahne do „predvoleného“ priečinka sťahovania na vašom počítači. Najlepší nástroj na zvýrazňovanie webových stránok a PDF. ZADARMO a jednoduché použitie. Zvýraznite a usporiadajte svoj výskum pomocou Weava online zvýrazňovača webu a PDF. Paint Tool a Screenshot Tool Zjednodušte si proces výskumu. Zamerajte sa na produktivitu. Nestrácajte čas sledovaním zdrojov, kopírovaním a vkladaním alebo vytváraním citácií. Paint Tool a editor/Snímka obrazovky • Použite náš nástroj PDF Converter na prevod súborov PDF do az programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint, ako aj do JPG a iných formátov súborov. • Vytvorte PDF z dokumentu alebo obrázka, vrátane prevodu JPG do PDF. • Kombinujte súbory do jedného súboru PDF alebo rozdeľte súbor PDF. • Usporiadajte si PDF. Odstráňte, otočte alebo zmeňte poradie strán PDF. • Komprimujte súbor PDF, aby ste zmenšili jeho veľkosť. • Posielajte dokumenty ostatným na rýchle elektronické podpísanie online. • Chráňte dokument PDF pridaním hesla. PDFOffice je online editor PDF, z ktorého môžete vykonávať úpravy súborov PDF, ale pomocou webového prehliadača. Google Dokumenty Je to dokonalý nástroj na prácu s Dokumentmi, Tabuľkami a Prezentáciami Google. Jednoduchý prístup k súborom na Disku Google s možnosťou vybrať si rozloženie a pripnúť súbor počas práce. Zanechajte spätnú väzbu a pýtajte sa na náš produkt PDF Viewer! Vyvíjame nové funkcie a vždy počúvame spätnú väzbu. PDF Viewer for Chrome is a free and very useful tool that allows you to view and edit any PDF files directly in your browser. To see the PDF file with this PDF Viewer simply hit the icon installed in the browser's toolbar or just click the Chrome's context menu and select "Open with PDF Viewer". Here are the reasons to choose PDF Reader: - Dark and light mode. - Custom styling of the PDF viewer. - Page navigation with "page" hash. - Opening PDF files by dropping them into the view. - Displaying PDF signed and unsigned signatures. Options PDF Viewer : ✔️ Disable Page Labels ✔️ Enable Permissions ✔️ Enable Print Auto-Rotate ✔️ Enable WebGL ✔️ History Update URL ✔️ Disable Auto Fetch ✔️ Disable Font Face ✔️ Disable Range ✔️ Disable Stream ✔️ Ignore Destination Zoom ✔️ PDF Bug Enabled ✔️ Render Interactive Forms (AcroForm/XFA) ✔️ Use Only CSS Zoom PDF.js is a JavaScript library that renders Portable Document Format (PDF) files using the web standards-compliant HTML5 Canvas. Its implementation uses the Canvas element from HTML5, which allows for fast rendering speeds. PDF.js is community-driven and supported by Mozilla Labs. Our extension PDF Viewer provides PDF.js as the default PDF viewer in Chrome. This PDF Reader supports rendering remote and local PDF files on top frames. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader - Edit PDF - Merge PDF - Compress PDF - Crop and redact PDF - Fill PDF - Split PDF - Rotate PDF pages - Delete PDF pages - Reduce PDF size - Combine PDF files - Sign a PDF Converter tool that supports PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Convert PDF to different formats and vice versa in one click. Quick and easy access right from your browser Free PDF Converter processes documents in Word, Excel, PDF, PPT and JPG. Just select Word file and press convert to PDF in order to take needed format. And it supports PDF merge split, and edit. Merge your PDF files fast and free! Free PDF File Merger - Merge PDF Files for free. Adobe Acrobat is the industry-leading PDF solution, used by millions of people. Use Acrobat PDF tools right in Google Chrome to get the best PDF viewing experience and get more done while browsing. You can add comments to PDFs, including sticky notes, text, and highlights—all for free. HOW TO USE THE ACROBAT CHROME EXTENSION 1. Install the Acrobat extension for Chrome. 2. Pin the extension for quick access. 3. Open any PDF in your browser. 4. Select an Acrobat tool. VIEW, DOWNLOAD, PRINT, and STORE PDFs • Get the best PDF viewing experience with the Acrobat PDF reader. • Download or print with a quick click. • Sign in to store your files online for fast access to PDF files from anywhere. EDIT PDFs WITH COMMENTS FOR FREE • Add PDF notes, text, and comments, including sticky notes and highlights. • Write on PDF documents by adding text or drawings using PDF editor features. FILL AND SIGN FORMS FOR FREE • Open a PDF in Adobe Acrobat Reader to fill and sign forms on your desktop. • Easily complete PDF forms with the Acrobat form filler feature. • E-sign documents with your signature or initials. TRY TOOLS TO BE MORE PRODUCTIVE IN CHROME Try premium tools for even more PDF power. • Use our PDF converter tool to convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as JPG and other file formats. • Create a PDF from a document or image, including converting JPG to PDF. • Combine files into a single PDF file or split a PDF. • Organize your PDF. Delete, rotate, or reorder PDF pages. • Compress a PDF to reduce its file size. • Send documents to others to e-sign online fast. • Protect a PDF document by adding a password. You can also sign up for a free trial at https://www.adobe.com/tryacrobat. WHAT’s NEW: • PDF viewer support for Acrobat desktop users. • Ability to rotate a PDF for free. • List of recent PDF files visited in browser. ★ Power-up your productivity by adding Smallpdf to Chrome! Gain instant access to a suite of useful tools to work with PDFs online. ★ PDF Tools and PDF Converters: - PDF to Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT to PDF - Convert images to and from PDF - Reduce the size of your PDF - Merge, Split and Extract PDF Pages - Edit PDF - Rotate and Delete PDF Pages - Sign and Send PDFs for Signature - Protect and Unlock PDF ★ How to use the PDF Reader Chrome Extension: 1. Open any PDF in your browser 2. Select a tool from the list 3. Wait for your file to be processed 4. Download your new file ★ With PDF Converter you can process numerous file types: - PDF - Microsoft Office: Word, Excel, PPT - Images: JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF - Scans: OCR is available to extract data from PDFs into editable documents ★ Power-up with a PDF Merge Pro account and get: - Unlimited usage: Process as many files as you’d like on all tools - No ads - Batch Processing: Process hundreds of files at once - Workflows: Easily modify your file in several tools without re-uploading - Work Offline: Enjoy unlimited use of PDF Viewer Desktop - Digital signature: Create and store your digital signature Leave feedback and ask questions about our product PDF Viewer! We are developing new features and always listen to feedback.

Latest reviews

 • (2024-03-24) Alex Ladynin: Дает возможность выделять текст и сразу переводить его с помощью любого переводчика (напр. расширения google translate)
 • (2023-11-12) Axel karma (Ryusei): Je ne comprend pas comment surligner le texte du pdf que j'ai ouvert, hors c'est pour cette raison que j'avais installer cette extension
 • (2023-11-11) Иван Иванов: Заявлено - Convert PDF to JPG. Нет этого. Вообще нет никакой конвертации. Один обман.
 • (2023-10-18) Miguel Martinez: es una mentira, no convierte ni hace nada...
 • (2023-08-07) Nicole Ahmed: No editing - just a rip off the established pdf.js project Reporting to Google and original developers. https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm https://github.com/mozilla/pdf.js
 • (2023-05-25) Jordan Clear: How do you edit the pdf? Says you can do it...
 • (2023-05-15) Dima Tuzov: This is a very useful extension. The ability to follow links inside the document, opening pages in different browser bookmarks. The ability to use a context translator and convenient search tools for documents. That's great!
 • (2023-03-28) VTC NNR (KOEL): รองรับภาษาไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว
 • (2023-03-27) Jean-Baptiste Lesage: The viewer works perfectly when opening a local file however I can't make it open PDF files directly from Chrome (without downloading them) as it opens Chrome's default PDF viewer (which is slow and awful), compared to other PDF viewer extensions. Is it user error or can it be fixed?
 • (2023-02-25) R B: I can't believe it it's so goood! It even takes into account the first pages where there is the summary and it helps you find exactly the page you're looking for ! I'm so amazed it runs my 1000 pages pdf smoothly. My only regret is not discovering it sooner
 • (2022-12-25) 長女起業家育成コンサルタント・崎本正俊: It's what i've been looking for but crashes all the time when I open a pdf file. Please fix this
 • (2022-12-25) Sonia Araujo: to my experience the main problem is that it change the link in the path and if I want to copy the link after PDF page was openned it's a bit challenging.
 • (2022-12-17) A K: What is the shortcut to toggle sidebar .
 • (2022-12-11) Maria Elisa Favretto Moro: It works great! Thank you!!!!
 • (2022-12-08) Conmigo, Billie Addrieanne: Love the bookmarks, but the text spacing is weird in some documents.
 • (2022-12-04) carlos alberto rojas gonzales: Sometimes defaults to wrong zoom in chrome but still better than everything else out there. nnPlease add some simple annotation tools and merge function and be my hero!
 • (2022-12-02) Ville Granlund: cant compete this.... its unique....
 • (2022-12-01) loermli: Very good. I have been looking for an Acrobat Reader alike for long time. This is it.
 • (2022-12-01) ازرينا ابو بكر: Love it! I would appreciate an update to update the underlying PDF.js library, though ;)
 • (2022-11-29) Isaac Andersen: Loved it. Did all i wanted it too. Right now I am a happy man.Easy to use, set and forget. I loved it.
 • (2022-11-27) Oliwia Sowa: Love it. Fixed my problem, now I can see PDF files displayed within the browser correctly!
 • (2022-11-27) 4 in 1 Property Services (4in1ps): Great extension. Just love to use this one
 • (2022-11-24) Khương Huy Trần: I only got a black screen but this extension worked just fine. A representative from Chrome helped me in finding the problem!
 • (2022-11-09) Алина Чугуева: Great Actually replace the default Chrome PDF viewer Include an option to resume reading PDF files where left off.

Statistics

Installs
1,000,000 history
Category
Rating
4.7582 (364 votes)
Last update / version
2023-11-16 / 1.0.6
Listing languages

Links