extension ExtPose

Theo dõi tiến độ tiếng Anh: ngôn ngữ

CRX id

pchfppkbhjcgkbpachkgnlgblaebdonb-

Description from extension meta

Tìm hiểu xem bạn dành bao nhiêu thời gian cho các trang web tiếng Anh so với ngôn ngữ khác.

Image from store Theo dõi tiến độ tiếng Anh: ngôn ngữ
Description from store Bạn có muốn đắm mình trong một môi trường đầy động lực? Bạn có muốn đọc các văn bản trong bản gốc thường xuyên hơn không? Bạn có muốn ngay lập tức đo lường sự tiến bộ của mình không? Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt eProgress. Nó phản ánh số liệu thống kê về thời gian dành cho các trang web tiếng Anh. Các biểu đồ đơn giản, đẹp mắt cho bạn thấy thời gian bạn dành cho các trang web bằng tiếng Anh so với ngôn ngữ khác. Tìm hiểu xem bạn dành bao nhiêu giờ một ngày / một tuần / một tháng để học tiếng Anh.

Statistics

Installs
13 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-12-29 / 0.0.1
Listing languages

Links