extension ExtPose

FUNiX Passport

Description from extension meta This utility helps FUNiX students for learning online, ex: Vietnamese translation for course materials, highlight video's subtitles.
Image from store FUNiX Passport
Description from store Thay đổi phiên bản 2.4: - Thêm huy hiệu xter để tiện truy cập các tính năng khác (nhấn đúp chuột vào huy hiệu) Thay đổi phiên bản 2.3: - Hỗ trợ xem subtitle tiếng Việt cho video udemy - Thêm chức năng chỉnh tuỳ chọn dịch - Cảnh báo khi trang có nội dung đã được dịch Thay đổi ở phiên bản 2.2: - Xử lý lỗi một số đoạn không hiện được bản dịch Thay đổi ở phiên bản 2.1: - Xử lý lỗi bị vỡ khung facebook Thay đổi ở phiên bản 2.0: - Đã bỏ chế độ thay đổi font chữ và style cho zaption (FUNiX đã bỏ sử dụng zaption) - Bổ sung thêm nút thông báo với trang có thể dịch
Latest reviews (2019-08-07) LCH Ryu: nhiều chỗ dịch khá là khó hiểu. trong ảnh thì tiếng anh câu hỏi thì lại là tiếng việt trả lời lại phải bằng tiếng anh @@ (2017-10-16) Viết Huấn Lê: Nice (2017-04-29) Tin Moi VNN: rất hữu ích (2016-11-30) Còn Nguyễn Văn: ok (2016-09-27) Nam Nguyễn: Good (2016-07-30) Nguyễn Thị Thúy: Good

About Extpose

Extpose is a service for Chrome extension publishers.
It helps tracking and optimizing browser extension performance in Chrome Web Store.

The most valuable features are available after creating an account.

Learn more

If you are not an extension developer and want to install this extension please proceed to Chrome Web Store

Go to Chrome Web Store

Statistics

Installs
1,294
Category
Rating
4.8125 (16 votes)
Last update / version
2019-11-09 / 2.4.1

Links

Similar extensions