extension ExtPose

FUNiX Passport

Description from extension meta

This utility helps FUNiX students for learning online, ex: Vietnamese translation for course materials, highlight video's subtitles.

Image from store FUNiX Passport
Description from store Thay đổi phiên bản 2.6: - Hỗ trợ hiện video subtitle trên trạng applieddigitalskills Thay đổi phiên bản 2.5: - Bổ sung tính năng dịch subtitle cho video youtube Thay đổi phiên bản 2.4: - Thêm huy hiệu xter để tiện truy cập các tính năng khác (nhấn đúp chuột vào huy hiệu) Thay đổi phiên bản 2.3: - Hỗ trợ xem subtitle tiếng Việt cho video udemy - Thêm chức năng chỉnh tuỳ chọn dịch - Cảnh báo khi trang có nội dung đã được dịch Thay đổi ở phiên bản 2.2: - Xử lý lỗi một số đoạn không hiện được bản dịch Thay đổi ở phiên bản 2.1: - Xử lý lỗi bị vỡ khung facebook Thay đổi ở phiên bản 2.0: - Đã bỏ chế độ thay đổi font chữ và style cho zaption (FUNiX đã bỏ sử dụng zaption) - Bổ sung thêm nút thông báo với trang có thể dịch

Latest reviews

  • (2019-08-07) LCH Ryu: nhiều chỗ dịch khá là khó hiểu. trong ảnh thì tiếng anh câu hỏi thì lại là tiếng việt trả lời lại phải bằng tiếng anh @@
  • (2017-10-16) Viết Huấn Lê: Nice
  • (2017-04-29) Tin Moi VNN: rất hữu ích
  • (2016-11-30) Còn Nguyễn Văn: ok
  • (2016-09-27) Nam Nguyễn: Good
  • (2016-07-30) Nguyễn Thị Thúy: Good

Statistics

Installs
1,375
Category
Rating
4.7895 (19 votes)
Last update / version
2020-01-07 / 2.6.1
Listing languages
vi

Links