extension ExtPose

Безплатен VPN - 1VPN

CRX id

akcocjjpkmlniicdeemdceeajlmoabhg-

Description from extension meta

Неограничени данни, бързи скорости, сигурно криптиране, политика без записи, и лесен за употреба.

Image from store Безплатен VPN - 1VPN
Description from store 1VPN е разширение за браузър, което променя вашия IP адрес, като насочва интернет трафика на вашия браузър през един от нашите защитени сървъри. Има много причини да използвате 1VPN, включително: 🌍 Достъп до регионално ограничено съдържание - Отключете уебсайтове и услуги, които не са налични във вашата географска област. 🔓 Заобикаля интернет цензурата - Навигирайте около блокове и ограничения, наложени от местни мрежи или правителства. 🕵️‍♂️ Скриване на хронологията на сърфиране - Предотвратете доставчиците на интернет услуги и мрежовите администратори да знаят кои уебсайтове посещавате. 🛡️ Защита срещу проследяване, базирано на IP адрес - Пазете своя IP адрес скрит, за да попречите на уебсайтовете да проследяват местоположението и навиците ви за сърфиране. -------------------------------------------------- Характеристика: ✅ Неограничени данни - Няма ограничения за данни за поточно предаване, изтегляне или сърфиране. ✅ Бързи скорости - Постоянни и бързи интернет скорости, независимо от местоположението. ✅ Сигурно криптиране - Данните са защитени чрез силно криптиране. ✅ Политика без регистрация - онлайн дейностите не се записват или проследяват. ✅ Лесен за използване - Опростен и интуитивен интерфейс. ✅ Безплатен план - VPN услугите са достъпни безплатно, не се изисква акаунт или кредитна карта. ✅ Бърза поддръжка - Екипът за поддръжка е готов да помогне по всяко време. ✅ Глобална сървърна мрежа - Достъп до широк набор от сървъри по целия свят. ✅ Деактивирайте WebRTC - Спрете изтичането на IP чрез деактивиране на WebRTC. ✅ Деактивиране на автоматичното попълване на адреси - Деактивирайте автоматичното попълване на адреси, за да защитите допълнително местоположението си. -------------------------------------------------- Често задавани въпроси: ❓ Как да използвам 1VPN? Първо инсталирайте разширението на вашия браузър. След инсталирането отворете изскачащия прозорец на разширението и изберете да се регистрирате, да влезете или да продължите без акаунт. Използвайте главния бутон за превключване, за да се свържете/прекъснете връзката с VPN и използвайте бутона за местоположение, за да промените местоположението на сървъра. ❓ 1VPN безплатен ли е? 1VPN има безплатен план, който не изисква да се регистрирате. Ние също така предлагаме премиум план само за $0,99/месец, който има повече местоположения, по-високи скорости и IP адреси, които е по-малко вероятно да бъдат блокирани от уебсайтове. ❓1VPN сигурен и частен ли е? Да, нашите сървъри използват SSL (TLS) криптиране, за да защитят вашите данни. Освен това поддържаме стриктна политика без регистрация, като гарантираме, че вашият интернет трафик никога не се събира или съхранява. -------------------------------------------------- Връзки: Уебсайт - https://1vpn.org Правила за поверителност - https://1vpn.org/privacy_policy Условия за ползване - https://1vpn.org/terms_of_service Twitter - https://twitter.com/1VPN_org Reddit - https://www.reddit.com/r/1VPN Github - https://github.com/1vpn -------------------------------------------------- Може да се покаже промоционално съдържание за разширението 1Block. Това разширение стриктно се придържа към всички правила и условия за ползване на уеб магазина. -------------------------------------------------- 1VPN is a browser extension that changes your IP address by routing your browser's internet traffic through one of our secure servers. There are many reasons to use 1VPN, including: 🌍 Access region-restricted content - Unlock websites and services not available in your geographical area. 🕵️‍♂️ Conceal browsing history - Prevent ISPs and network administrators from knowing which websites you visit. 🔓 Bypass internet censorship - Navigate around blocks and restrictions imposed by local networks or governments. 🛡️ Protect against IP address-based tracking - Keep your IP address hidden to prevent websites from tracking your location and browsing habits. -------------------------------------------------- Features: ✅ Unlimited Data - No data limits on streaming, downloading, or browsing. ✅ Fast Speeds - Consistent and fast internet speeds, regardless of location. ✅ Secure Encryption - Data is secured using strong encryption. ✅ No-Logs Policy - Online activities are not recorded or tracked. ✅ Easy to Use - Simple and intuitive interface. ✅ Free Plan - VPN services available for free, no account or credit card required. ✅ Quick Support - Support team ready to assist at any time. ✅ Global Server Network - Access a wide range of servers worldwide. ✅ Disable WebRTC - Stop IP leaks by disabling WebRTC. ✅ Disable Address Autofill - Disable automatic address filling to further protect your location. -------------------------------------------------- Frequently Asked Questions: ❓ How do I use 1VPN? First install the extension on your browser. After installation, open the extension's popup and choose to sign up, log in, or continue without an account. Use the main toggle button to connect/disconnect from the VPN and use the location button to change server location. ❓ Is 1VPN free? 1VPN has a free plan that doesn't require you to sign up. We also offer a premium plan for just $0.99/month, which has more locations, faster speeds, and IP addresses that are less likely to be blocked by websites. ❓Is 1VPN secure and private? Yes, our servers use SSL (TLS) encryption to secure your data. Additionally, we maintain a strict no-logs policy, ensuring that your internet traffic is never collected or stored. -------------------------------------------------- Links: Website - https://1vpn.org Privacy Policy - https://1vpn.org/privacy_policy Terms of Service - https://1vpn.org/terms_of_service Twitter - https://twitter.com/1VPN_org Reddit - https://www.reddit.com/r/1VPN Github - https://github.com/1vpn -------------------------------------------------- Promotional content for 1Block extension may be displayed. This extension strictly adheres to all Web Store Policies and Terms of Service.

Latest reviews

 • (2024-05-20) Fai Khan: its great
 • (2024-05-02) Mohammad Bakhshi: Best VPN Chrome
 • (2024-04-26) okan okan: en iyisi
 • (2024-04-25) Denise Tinio: enjoyed it
 • (2024-04-22) Năm Vũ: good
 • (2024-04-19) Arda: good
 • (2024-04-19) Amir Rahmani: love
 • (2024-04-12) abhishek gupta: its great and works well
 • (2024-04-10) ayaala: es bvuenisima
 • (2024-04-09) Kaoklai Varasanjab: cool. einfach.
 • (2024-04-07) Carlos Reis: otimo
 • (2024-04-03) Euphoria Cave House: Güzel
 • (2024-04-03) Luis Gatsby: FUNCIONA PERFECTO FACIL Y RAPIDO . COMO DEBERIA DE SER
 • (2024-04-02) Wing Kwan: Great speed it is the best
 • (2024-03-30) Drew Durgin: Yes loved
 • (2024-03-28) Chase Brunner: free with lots of locations
 • (2024-03-24) Akasha akasha: great and easy to use
 • (2024-03-24) Syed Muhammad Anzar: love it
 • (2024-03-22) John Patrick Corpuz: Quick and simple to use. Works great and instantly.
 • (2024-03-22) Trung Hiếu Nguyễn: ;l
 • (2024-03-18) riched melcen: Excellent
 • (2024-03-16) A0hell Net: works great
 • (2024-03-14) khaled ammeri: good vpn
 • (2024-03-12) isac ramos: MUITO TOP
 • (2024-03-12) stiven mingkid: good
 • (2024-03-11) Ruslan Stoianov (ZalcmanGG): Best free VPN i have ever seen!!
 • (2024-03-11) Mr T: Great . No issues
 • (2024-03-10) Joel Murillo: Buena extension
 • (2024-03-07) Raysan Romdhani: Parfait, sa marche a 100%. Et tout ce qui disent que ça marche pas, activer le et apres regarder votre IP et BOOM...
 • (2024-03-07) Roberto Manna: muy buena opcion
 • (2024-03-06) YeatXL: so good
 • (2024-03-06) Rob: I love it. Very simple to use. Well done !
 • (2024-03-04) Dmitry Afanasev: Good
 • (2024-03-04) saeed saba: خوبه
 • (2024-03-03) João Rafael Alves: muito bom!!!
 • (2024-03-03) Bac Le: good jod
 • (2024-03-02) Ernestiko Garcia: very good
 • (2024-03-02) Elvio: ok
 • (2024-03-02) Nuttapon Kulmala -: Good
 • (2024-03-01) Mehmet Ergen: good
 • (2024-02-29) Theron jr Robinson: good
 • (2024-02-29) Santiago Nicolas Quiñe Veramendi: good
 • (2024-02-28) Эрнесто Гонсалес: Из бесплатных vpn,этот vpn самый лучший,поналичию стран и скорости соединения!!!
 • (2024-02-28) seth gunathilake: good
 • (2024-02-28) rjackdaw: works well on chaturbate hopefully there's an asia connection
 • (2024-02-27) M Ak: Does the job
 • (2024-02-27) Hayden Leonard: Fast, easy to use and is always there.
 • (2024-02-27) Adam Mady: lightweight. does exactly what it's suppose to do and nothing else. 10/10
 • (2024-02-27) Steve Romario: This is an amazing VPN that works better than so many VPNs that I have used previously.
 • (2024-02-27) David Villa Medina: 10/10

Latest issues

 • (2024-06-04, v:3.2.2) Logan P: Hack Issue
  I am pretty sure that this extension has gotten me hacked
 • (2024-05-04, v:3.2.0) Ko Naing: Facebook.com
  First
 • (2024-04-18, v:3.1.0) Vick Filippi: can you ad Italy please thanks
  can you ad Italy please thanks
 • (2024-02-12, v:2.2.4) Tyron Geen: Connection problems
  Hi I am unable to connect to Peacock. With Pluto and Tubi i am able to connect but the connection is very weak with their sites tking long to connect to. Kindly advise. Thank you
 • (2024-02-10, v:2.2.4) Adwin siby Arackal: no working
  when i click it after that it just disconnected itself
 • (2024-02-07, v:2.2.4) H: Illegal Activity
  As soon as I click on the VPN, I receive a message that my network is being managed.
 • (2024-02-05, v:2.2.4) David Orenstein: uk not working for iplayer
  uk not working for iplayer
 • (2024-01-26, v:2.2.3) BOB ZYMA: VPN Location
  I just started to use your Free VPN. Atthe very start it gives you a location choice with U.S.A. on the left side and Canada on the right side. I live in Cananda so of course my choice is Canada. On my power bar it has me connected to U.S.A. How do I get it to connect to Canada?
 • (2024-01-24, v:2.2.3) Franz Binder: Location Brazil
  I'm located in Germany and I'd like to use the VPN location Brazil from time to time. But I don't see any possibility to change the location to Brazil. Is this possible
 • (2024-01-11, v:2.2.3) jerome pinckney: Peacock
  I have no connection with USA Peacock, I can't watch anything for free
 • (2024-01-06, v:2.2.3) Manuel Felix: A little area
  You should get more areas
 • (2023-12-31, v:2.2.2) Daniel Mateo: No connection
  No connection
 • (2023-12-27, v:2.2.1) Chris Vydas: Forced login prompt on every page
  I cannot uninstall this extension without ruining my browser. It forces a login prompt error. "Proxy www-prod-us-tki-1.workingvpn.com requires a username and password" what did you do to my browser?

Statistics

Installs
500,000 history
Category
Rating
4.5491 (1,965 votes)
Last update / version
2024-07-10 / 3.2.6
Listing languages

Links