extension ExtPose

Maleverktøy

CRX id

mnopmeepcnldaopgndiielmfoblaennk-

Description from extension meta

Tegn rektangel, sirkel, linjer og andre former eller legg til tekst på et hvilket som helst nettsted, og skjermfang deretter…

Image from store Maleverktøy
Description from store Webmaling - sidemarkør og editor lar deg lage merknader og modifikasjoner på nettsteder. Denne utvidelsen lar deg tegne, legge til tekst, sette inn linjer og fremheve innhold direkte på nettsider og PDF-er. Verktøyet er kompatibelt med både mus- og berøringsskjerminnganger, og gir deg muligheten til å opprette og lagre redigeringene dine på enheten din. Enten du er student, profesjonell eller bare en ivrig nettbruker, er denne utvidelsen et verdifullt tillegg. Den tilbyr en rekke avanserte merknadsverktøy, for eksempel en blyant, fremhever, fargevelger, pil, polygon, tekst og emojier. Er du vant til å fremheve viktig tekst i bøker eller vil du tegne direkte på nettsider i sanntid fra nettleseren din? Kanskje du trenger å dele skjermen din for oppgaver som å rapportere tekniske problemer, lage produktdemonstrasjoner eller lage veiledninger. paint tool er et helt gratis lettvekts digitalt program for å lage forskjellige tegninger som er lastet med børster, fonter, former og andre ressurser. Enkel, lett og morsom å bruke malingsverktøy-appen, du kan nyte og lære å tegne på denne kromutvidelsen. Webmaling noe er brukervennlig og du kan begynne å male på et sekund. Hvis du vil lære å male, kan Paint something være det beste som har skjedd deg. Du kan velge egendefinerte farger og forskjellige linjestørrelser!! Vår malingsverktøyforlengelse har en enkel og brukervennlig design. Det er ikke forvirrende og lett gjenkjennelige verktøyikoner (blyant, malingsbøtte, viskelær og annet verktøy) brukes i appen som gjør det enkelt for alle å bruke. Mal online eller legg til informasjon på en nettside for å fremheve øyeblikk, og ta deretter et skjermbilde av en fullstendig nettside eller bare et valgt område med et alternativ for å laste ned eller dele det. Fullt tilpasset skjermbilde som kan skrives ut, lagres eller sendes umiddelbart. Den inneholder verktøyene du trenger: - Blyantverktøy - tegn egendefinerte linjer - Tekstverktøy - legg til merknad - Emoji - legg til fine emoji på alle nettsider - Bøttefyllverktøy - fyll former og tegnet med hvilken som helst farge fra paletten - Linjeverktøy - sett start- og sluttpunkt for å male rett linje - Kvadratisk kurve - tegn en kvadratisk kurve med valgt linjebredde - Bezier-kurve - mal en bezier-kurve med den valgte linjebredden - Polygonverktøy - mal en polygon med valgt linjebredde - Ellipseverktøy - tegn en ellipse eller en sirkel med den valgte linjebredden - Pipetteverktøy - velg en farge fra nettsiden eller tegningene dine - Skjermbildeverktøy - skjermbildemaker lar deg lagre resultatet i PN eller JPG Alle verktøy som i MS Paint, men bare i nettleseren din. Mal på web Du kan merke figurer med den magiske markøren, skrive med tekstverktøyet og mer. Etter at du er ferdig. Ta et skjermbilde av arbeidet ditt slik at vennene dine kan se kreativiteten din også. Du kan dele bildene dine på Pinterest-tavle. Vil du dele skjermen din for saker som å rapportere tekniske problemer, lage produktdemoer eller veiledninger? Her er grunner til å velge maling og skjermbildeverktøy: - Hurtigtaster til hvert verktøy - Gjeldende tegninger lagres automatisk - Lagre tegningen med et skjermbildealternativ (ta et skjermbilde av en hel side eller ta et valgt område.) Skjermfangst. - Last ned bildet til din PC eller Skriv ut - Beskjær det nødvendige området av et bilde og lagre det Kommenter på hvilken som helst nettside og lagre den som et skjermbilde! Annotate the Web ble opprettet for å tillate brukere å kommentere hvilken som helst nettside og lagre den som et bilde. sidemarkør for Chrome Viktig Etter installasjon/oppdatering av Paint Tool, last inn de aktive fanene i nettleseren på nytt for at utvidelsen skal fungere. Mal på web og skjermbildeverktøy på enkel måte og uten problemer. Tegn online med vår nye og helt gratis utvidelse for Chrome-nettleseren. Mal på web Med Page Marker kan du bruke musen eller berøringsskjermen til å tegne på nettet eller på PDF-filer og lagre det på datamaskinen. Mal, tegn og merk på hvilken som helst nettside eller nettside. Det er bare en morsom Web Paint-utvidelse, og du kan få noen latter ved å bruke denne utvidelsen ved å lage morsomme ansikter osv. på nettsider. Det er også det beste verktøyet for å jobbe med PDF-filer - PDF Office er en PDF-redigerer på nettet hvorfra du kan utføre redigeringsoperasjoner over PDF-filer, men ved å bruke nettleseren din. PDF-leser Kjent som en utvidelse for nettmaling eller maling på nett er nyttig for studenter, lagkamerater og alle som jobber med innhold på nettsider, siden du enkelt kan lære eller lagre informasjon, lage tilpassede opplæringsprogrammer eller notat på papir hvis du hadde bestemt deg for å skrive det ut. . Konverter en PDF på nettet Med pdfFiller Chrome-utvidelsen kan du konvertere alle PDF-filer til Word, Excel, PowerPoint eller et JPEG-bilde. Gratis PDF-verktøy for å redigere, konvertere, komprimere, slå sammen, kombinere, beskjære og redigere PDF-filer. Nyt den bedre PDF-opplevelsen ved å legge til Xodo | PDF.online til Chrome-nettleseren din! Få tilgang til PDF-konvertering, PDF-kombiner, PDF-fyller, PDF-redigering, PDF-sammenslåing og mer for å øke produktiviteten din på nettet. Kraftige PDF-konverterere og PDF-verktøy for å øke produktiviteten din: Konverter en PDF på nettet Med pdfFiller Chrome-utvidelsen kan du konvertere alle PDF-filer til Word, Excel, PowerPoint eller et JPEG-bilde. Gratis PDF-verktøy for å redigere, konvertere, komprimere, slå sammen, kombinere, beskjære og redigere PDF-filer. Nyt den bedre PDF-opplevelsen ved å legge til Xodo | PDF.online til Chrome-nettleseren din! Få tilgang til PDF-konvertering, PDF-kombiner, PDF-fyller, PDF-redigering, PDF-sammenslåing og mer for å øke produktiviteten din på nettet. Kraftige PDF-konverterere og PDF-verktøy for å øke produktiviteten din: - Konverter PDF til Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG og PNG - Konverter JPG, JPEG, PNG til PDF - Konverter Word, Excel, Powerpoint til PDF - PDF-leser - Konverter Word, Excel, Powerpoint til PDF - PDF-leser - Mal på web Vurder vår Paint Tool-utvidelse hvis du liker den. Lykke til med å male alle sammen. Web Paint Tool is absolutely free lightweight digital program to created various drawing that comes loaded with brushes, fonts, shapes, and other resources. Simple, easy and fun to use paint tool app, you can enjoy and learn drawing on this chrome extension. Web paint something is user friendly and you could get started painting in a second. If you’d like to learn how to paint, Paint something might be the best thing that happened to you. You can choose custom colors and different line sizes!! Our Paint Tool extension has a simple and easy to use design. It is not confusing and easily recognisable tool icons (pencil, paint bucket, eraser and others tool) are used in the app which makes it easy for everyone to use. Paint online or add information on a webpage to highlight moments, then take a screenshot of a full webpage or just a selected area with an option to download or share it. Fully customized screenshot that could be printed, saved or sent instantly. It contains the tools you need: - Pencil tool - draw custom lines - Text tool - add annotation - Emoji - add fine emoji on any web pages - Bucket fill tool - fill shapes and drawn with any color from palette - Line tool - put start and end point to paint straight line - Quadratic curve - draw a quadratic curve with the selected line width - Bezier curve - paint a bezier curve with the selected line width - Polygon tool - paint a polygon with the selected line width - Ellipse tool - draw an ellipse or a circle with the selected line width - Eyedropper tool - pick a color from the web page or your drawings - Screenshot tool - screenshot maker allows saving result in PN or JPG All tools as in MS Paint but only in your browser. You can mark shapes with the magic marker, write with the text tool and more. After you are done. Take screenshot of your work so that your friends can see your creativity as well. You can share your images on Pinterest board. Want to share your screen for cases like reporting technical issues, making product demos or how-to tutorials? Here are reasons to choose Paint and Screenshot Tool: - Hot-keys to each tool - Current drawings are automatically saved - Save drawing with a Screenshot option ( take a screenshot of a full page or capture selected area.) Screen capture. - Download image to your PC or Print - Crop the necessary area of an image and save it Annotate on any webpage and save it as a screenshot! Annotate the Web was created to allow users to annotate any webpage and save it as an image. Page Marker for Chrome Important After installation / update Paint Tool, please reload the active tabs in your browser for the extension to work. Paint on web and Screenshot Tool in simple manner and without any difficulties. Draw online with our new and absolutely free extension for chrome browser. With Page Marker, you can use your mouse or touchscreen to draw on the web or on PDFs and save it to your computer. Paint, draw, and mark on any webpage or website. It is just a fun Web paint extension, and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc., on web pages. Also it best tool for working with PDF files - PDF Office is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. Paint on web is a fun extension on Google Chrome which lets you annotate any page you want and share it with your friends. Paint lets you draw on any webpage with a variety of tools to express your thoughts, make a point or just simply edit. It is just a fun extension and you can get some laughs using this extension by creating funny faces, etc. on web pages. The plus points of Paint extension are: Screenshot tool and paint online tool Paint tool - Draw on any webpage in your browser. Paint on web - Make shapes with the magic marker. Paint tool - Write with the text tool. Paint tool - Take screenshot to share you creativeness Known as a web paint or paint online tool extension is a useful have for students, teammates and everyone who works with websites content, as you could easily learn or save information, create custom tutorials or paper notes, if you’d decided to print it. Please rate our Paint Tool extension if you like it. Happy painting everyone.

Latest reviews

 • (2024-02-10) Silvia Freitas: Ótimo, atendeu a 100% das minhas expectativas. Muito obrigado a todos os desenvolvedores!!!!
 • (2024-02-08) Priscila Souza: Gostei muito, muito útil
 • (2024-02-08) Daksh Belani: It is an amazing web page app for free
 • (2024-02-08) Natalia Toreto: Great tool!
 • (2024-02-07) Jon Olivira: wheres the arrow and quick clip. this is complicated junk
 • (2024-02-06) Marcel Lopes: bom demais
 • (2024-02-02) ANGEL ARTURO PARRA BERRONES: mejor de todas
 • (2024-02-01) Ross Jordan: yay
 • (2024-01-25) Keishla Galloza: This extension is very helpful for my online teaching. I can mark or type as needed while we're reading an article or lesson on a website. I recommend it. Easy to use.
 • (2024-01-25) louis fernandez: très bonne extension ! sans beug , je recommande
 • (2024-01-24) Ana Clara Dias: muito bom e útil, recomendo.
 • (2024-01-20) Y DANG: oke
 • (2024-01-19) Osvaldo Castillo Ugarte: Supero TODAS mis espectativas; es el mejor
 • (2024-01-19) Prosperous Krishnas: useful
 • (2024-01-10) rumo ao sucesso prosperidade: ferramenta util
 • (2023-12-24) Eymen biçici: very niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • (2023-12-20) Ishika Vagrecha: loved it!!!
 • (2023-12-12) LJ T: Very nice,
 • (2023-12-12) matheus xavier: ainda não testei, mas aparece uma mensagem de avaliação, persistente.
 • (2023-12-03) Benilton Oliveira: Melhoraria muito se adicionasse "seta e triangulo aos itens.
 • (2023-11-21) I M: Otima extensão, atendeu as minhas expectativas, com ela dá para selecionar e marcar textos entre outras funções .
 • (2023-11-02) mig duka roma: it works perfectly!! it helps with home work
 • (2023-10-03) Metal Soinic: It keeps prompting me to rate itso i did :| On my screen the buttons aren't really inside the box properly (that might just be me).
 • (2023-09-23) Vedant Singh Sikarwar: Very nice, although there are some things I would like to fix, it's really good! I couldn't find another extension, (PageMarker) this is a great alternative.

Statistics

Installs
422,759 history
Category
Rating
4.8 (484 votes)
Last update / version
2024-01-28 / 1.0.2
Listing languages

Links