extension ExtPose

Công cụ nhập hàng Alibaba.Edx.vn (delisted)

CRX id

pklkmohgjnbljiggobgapgfngdckmkjg-

Description from extension meta

Cho phép đặt hàng từ các trang thương mại điện tử taobao, 1688, Tmall

Image from store Công cụ nhập hàng Alibaba.Edx.vn
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh của Alibaba.Edx.vn https://Alibaba.Edx.vn | Công cụ đặt mua hàng trên các trang TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com Công cụ này được tạo nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của Alibaba.Edx.vn có thể đặt mua qua giỏ hàng ngay khi duyệt xem thông tin trên các trang Taobao, Tmall và 1688

Statistics

Installs
221 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-10-25 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links