extension ExtPose

Order Tàu Nhanh - Công cụ lấy thông tin (delisted)

CRX id

pnkcjmkfjpnaboaecahfkkeelebahlbl-

Description from extension meta

Công cụ lấy thông tin đơn hàng của Order Tàu Nhanh

Description from store Công cụ giúp lấy thông tin về mã, giao dịch, mã vận đơn và thực thanh toán một cách tiện lợi và chính xác. Giúp giảm thiểu thời gian và rủi ro sai dữ liệu khi lấy cặp mã giao dich / mã vận đơn.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-05-30 / 1.1.2
Listing languages
vi

Links