extension ExtPose

Turbo-tillegg for data.norge

CRX id

aoophphlpckopfaofppojahglnbfekfh-

Description from extension meta

Ekstra funksjonalitet for nettstadane data.norge.no, hotell.difi.no og fellesdatakatalog.brreg.no. Uoffisiell nettlesar-utviding.

Image from store Turbo-tillegg for data.norge
Description from store See blogpost (in english) here: https://medium.com/@livar.bergheim/become-a-superuser-of-data-norge-no-and-hotell-difi-no-8c3503364d90 Framside på data.norge.no: - legg til snarveg til organisasjonsoversikt i menyen ("Orgs") - viser "Sist redigerte data-oppføringer" https://data.norge.no/ Data-beskrivelse på data.norge.no: - viser liste over apper/tjenester på data.norge.no som brukar datasettet - viser sist-endra tidspunkt for datasett som er på hotell.difi.no Eksempel: https://data.norge.no/data/registerenheten-i-br%C3%B8nn%C3%B8ysund/enhetsregisteret Organisasjonssider på data.norge.no: - viser apper/tjenester som brukar minst eitt datasett frå organisasjonen https://data.norge.no/organisasjoner Eksempel: https://data.norge.no/organisasjoner/statens-kartverk Framside på hotell.difi.no: - viser liste over alle publiserte datasett på datahotellet https://hotell.difi.no/ - statistikk over besøk på datasett på datahotellet. Viser graf og tabell med besøkstal. Datasett-visning på hotell.difi.no: - viser sist-endra, tittel og utgjevar - lenke til data.norge-oppføring for datasettet (kontaktinfo, oppdateringsfrekvens, vilkår for bruk, informasjon om datakvalitet etc) - størrelse på datasettet ved komplett nedlasting Eksempel: https://hotell.difi.no/?dataset=bergen/dokart Data-oppføring i Felles datakatalog (FDK): - viser lenke til korresponderande oppføring på data.norge.no. Kun for datasett som er importert til FDK frå data.norge.no. Eksempel: https://fellesdatakatalog.brreg.no/datasets/a82e6eb7-6b59-4264-9def-1dc2ad913b36 For komplett liste over funksjonalitet. Sjå informasjon i kjeldekoden: https://github.com/livarb/turbo-chrome-ext PERSONVERN Nettlesar-utvidinga er utstyrt med Google Analytics for statistikk over bruken, slik at vi kan analysere bruken og forbetre utvidinga i framtida ved å sjå korleis utvidinga vert brukt, kva funksjonar som vert brukt og ikkje. Anonymisering er skrudd på i Analytics. Utvidinga brukar kun Google Analytics på sider der utvidinga er aktiv. F.eks. vil den ikkje lagre besøk dersom du besøker veileding-sidene på data.norge.no, gjer eit søk på data.norge.no, besøker API-dokumentasjon på hotell.difi.no og liknende sider der utvidinga ikkje tilbyr ekstra funksjonalitet. Sjå Google Analytics sine vilkår for nærare informasjon: https://www.google.com/analytics/terms/no.html

Statistics

Installs
33 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-04-30 / 1.0.0
Listing languages
no

Links