extension ExtPose

Sen Việt Notifications

CRX id

oiamgdmhjcojnhknbfapilfgjpfkdocc-

Description from extension meta

Extension giúp nhận thông báo từ Sen Việt.

Image from store Sen Việt Notifications
Description from store Cài Extension này nếu bạn muốn nhận các thông tin sau : + Hướng dẫn lập trình. + Mã nguồn project hay. + Tin tức lập trình. + Coupon, mã giảm giá. + Premium theme, plugin.

Latest reviews

  • (2015-02-22) Văn Được Nguyễn: cool
  • (2014-10-02) le duy khoa: ok

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (3 votes)
Last update / version
2015-02-22 / 1.0.1
Listing languages
vi

Links