extension ExtPose

English-Czech Dictionary

CRX id

ggdmiakljmcidafmanoejhpalgphpobi-

Description from extension meta

An extension providing English to Czech translation

Image from store English-Czech Dictionary
Description from store This extension allows users to select (by dragging or double clicking) words on a website and have them translated from english to czech. To hide the translate box, either click elsewere on the website or press escape. The selected word can be further modified in the input box. The blue button translates the word using a dictionary packaged with the extension. If this dictionary is insufficient, the orange button translates the word using the Glosbe API (https://glosbe.com/). Toto rozšíření umožňuje uživatelům vybrat (buď táhnutím nebo dovjitým kliknutím) slova na webových stránkách a následně přeložit z angličtiny do češtiny. Schovat překladový box můžete, buď kliknutím kdekoliv na stránce nebo zmáčknutím escape. Vybrané slovo je možné dále upravit. Modré tlačítko překládá slova pomocí slovníku přibaleného s tímto rozšířením. Pokud by nedostačoval, oranžové tlačítko překládá pomocí Glosbe API (https://glosbe.com/).

Statistics

Installs
40 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-09-15 / 1.2.1
Listing languages
cs

Links