extension ExtPose

Pobieracz muzyki VK

CRX id

koojeohmgfdkdpbaclkmmaencdchebon-

Description from extension meta

Szybkie pobieranie dowolnych nagrań audio z Vk. Przesyłaj muzykę do VK, sprawdzając ich bitrate i rozmiary.

Image from store Pobieracz muzyki VK
Description from store Jest to całkowicie darmowe rozszerzenie, które pozwala zapisywać pliki audio z sieci społecznościowej VKontakte pod oryginalną nazwą określoną przez VK. Dzięki naszemu narzędziu do pobierania muzyki - rozszerzeniu VKsaver, każdy może zapisać wysokiej jakości muzykę jednym kliknięciem iw ciągu zaledwie kilku sekund z vk.com. Music Downloader to całkowicie darmowe rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, które umożliwia zapisywanie ulubionych plików audio ze Spotify, Deezer i SoundCloud, a także innych stron internetowych (zasobów muzycznych). Dzięki naszemu rozszerzeniu każdy może zapisać wysokiej jakości muzykę jednym kliknięciem iw zaledwie kilka sekund. W nowej wersji dodano wyświetlanie przepływności, rozmiaru pliku audio oraz postępu pobierania utworu (w procentach). Jak działa rozszerzenie VKloader na VK: - Przejdź do sieci społecznościowej Vk (vk.com). - Ikony pobierania pojawią się obok każdej ścieżki dźwiękowej. - Najedź kursorem na ikonę pobierania, aby sprawdzić jakość i rozmiar utworu w megabajtach. - Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać swój ulubiony utwór na komputerze. Dzięki naszemu rozszerzeniu do pobierania muzyki VK możesz pobierać darmową muzykę z VKontakte i słuchać ulubionych piosenek bez ograniczeń. To nie jest oficjalne rozszerzenie VKontakte stworzone przez VKsaver App Team. Wszelkie prawa do znaków towarowych VKontakte należą do Grupy Mail.ru Jeśli znajdziesz błąd, zgłoś go w sekcji komentarzy, a działania naprawcze zostaną podjęte tak szybko, jak to możliwe. Chętnie wysłuchamy również pomysłów na dodanie nowych funkcji do Music Downloader. Pobierz muzykę z VK - rozszerzenie do pobierania muzyki w wysokiej jakości z sieci społecznościowej VKontakte. Vk Darmowy kosiarka do muzyki — pobieraj pliki wideo/audio w formacie MP3, MP4, webm, ... i nie tylko. Free Music Downloader - najszybszy i najłatwiejszy sposób na zapisanie wideo z dowolnej strony internetowej. Jak pobierać muzykę? - Idź i odtwórz wideo lub muzykę z Spotify, Deezer - Otwórz menu rozszerzenia Spotify Music Downloader i naciśnij przycisk pobierania - Zapisz Ciesz się filmami wysokiej jakości To NIE jest program do pobierania muzyki z YouTube. Z powodu ograniczeń Zasad Google Web Store i Zasad programu dla programistów to rozszerzenie nie może zapisywać YouTube Music. Dlaczego ten program do pobierania muzyki? - Nieograniczone pobieranie - Bez reklam - Obsługuje MP3, MP4, WAV, OGG. - Działa na wielu systemach operacyjnych (Windows, Mac OS i Linux) - Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania - Music Downloader działa na soundcloud.com, ok.ru, music.yandex.ru, retrowave.ru Spotify, Deezer i QQ Music zostaną dodane wkrótce Narzędzie do pobierania wideo to najłatwiejszy i najszybszy sposób pobierania filmów online z głównych witryn, w tym FB, Vimeo, Twitter, Dailymotion, Instagram, vk.com, ok.ru, Youku (youku.com), TikTok i innych. Program do pobierania muzyki Yandex Pobieraj swoje ulubione utwory bez ograniczeń dzięki nowemu rozszerzeniu Yandex Music! Rozszerzenie doda możliwość pobierania utworów, podcastów, a nawet całych list odtwarzania i albumów z usługi Yandex Music. program do pobierania wideo Wystarczy pobrać filmy z za darmo. To największe centrum plików wideo, które możesz łatwo pobrać na swoje urządzenie, aby w dowolnym momencie oglądać je offline. Program do pobierania wideo Video Downloader to narzędzie do tworzenia własnej kolekcji ulubionych i interesujących plików wideo za darmo. Warto zapisać ulubione pliki wideo z Internetu, aby mieć do nich dostęp na zawsze! program do pobierania wideo na Instagram To nie jest oficjalne rozszerzenie. Wszystkie znaki towarowe Vk.com są zastrzeżone dla Mail.ru Group Co to za piosenka? Zawsze możesz mieć to pytanie podczas przeglądania Internetu. Zidentyfikuj utwory z niesamowitą dokładnością i podaj wszystkie informacje potrzebne do ponownego znalezienia utworu. AНА muzyka Program do pobierania muzyki Deezer Ciesz się słuchaniem ulubionej muzyki bez żadnych ograniczeń w trybie offline. video downloader to wyjątkowa okazja, aby zebrać wszystkie potrzebne samouczki, lekcje lub ćwiczenia wideo w jednym miejscu, które zawsze będzie pod ręką. Zainstaluj Video Downloader za darmo! VK Music Downloader is a completely free extension for Google Chrome browser, which allows you to save your favorite audio files from Spotify, Deezer and SoundCloud , as well as other websites (music resources). With our extension, everyone can save high-quality music in one click and in just a few seconds. This is a completely free extension that allows you to save audio files from the social network VKontakte with the original name that was specified by VK. With our music downloader - VKsaver extension, anyone can save high quality music in one click and in just a few seconds from vk.com. Music Downloader is a completely free extension for Google Chrome browser, which allows you to save your favorite audio files from Spotify, Deezer and SoundCloud , as well as other websites (music resources). With our extension, everyone can save high-quality music in one click and in just a few seconds. In the new version, the display of bitrates, the size of the audio file and the progress of the track download (in percent) has been added. How the VKloader extension works on VK: - Go to the social network Vk (vk.com). - Download icons will appear next to each audio track. - Hover over the download icon to check the quality and size of the song in megabytes. - Click the Download button to save your favorite track to your PC. With our VK music downloader extension, you can download free music from VKontakte and listen to your favorite songs without restrictions. This is not an official VKontakte extension created by VKsaver App Team. All rights to VKontakte trademarks belong to Mail.ru Group If you find an error, please report it in the comments section and corrective action will be taken as soon as possible. We will also be happy to hear ideas for adding new features to Music Downloader. Download music from VK - the extension for downloading music in high quality from the social network VKontakte. Vk Free music mownloader - Download videos/audios in MP3, MP4, webm, ... and more. Free Music Downloader - the fastest and easiest way to save video from any website. How to download music? - Go and play a video or music from Spotify, Deezer - Open the Spotify Music Downloader extension menu and press download button - Save Enjoy High Quality videos This is NOT a Youtube Music Downloader. Due to restrictions of the Google Web Store Policies and Developer Program Policies this extension can not save Youtube Music. Why this Music downloader? - Unlimited downloads - No ads - Supports MP3, MP4, WAV, OGG. - Works on multiple operating systems (Windows, Mac OS and Linux) - No need to install additional software - Music Downloader work on soundcloud.com, ok.ru, music.yandex.ru, retrowave.ru Spotify, Deezer and QQ Music will be added soon Video downloader is the easiest and fastest way to download online videos from mainstream websites, including FB, Vimeo, Twitter, Dailymotion, Instagram, vk.com, ok.ru, Youku (youku.com), TikTok and others. Yandex music downloader Download your favorite tracks without limits with the new extension for Yandex Music! The extension will add the ability to download tracks, podcasts, and even entire playlists and albums from the Yandex Music service. video downloader Simply download videos from for free. It's the biggest hub of video files that you can easily download to your device for further watching offline at any time. Video Downloader video downloader is a tool to create your own collection of loved and interesting video files for free. It's a good idea to save favourite video files from the internet to have access to them forever! video downloader for Instagram This is not an official extension. All trademarks of Vk.com are reserved to Mail.ru Group What song is this? You may always have this question while browsing online. Identify songs with incredible accuracy and gives all the information you need to find the song again. AНА music Deezer music downloader Enjoy listening to your favorite music without any restrictions offline. video downloader from is a unique opportunity to gather all needed tutorials, lessons or video exercises in one place that will always be by the hand. Install Video Downloader for free!

Latest reviews

 • (2024-02-05) Алексей Орловский: Топ
 • (2024-02-03) Boechat DJ: So good!
 • (2024-01-19) Семен Ткаченко: Свои свойства выполняет очень хорошо. +rep
 • (2023-12-26) Дубицкий Валера: Отличное расширение! Спасибо разработчикам!
 • (2023-12-13) Mr.Ultimate Skeleton_19: Обожаю это расширение, отлично все скачивает, вроде никогда не подводило.
 • (2023-12-07) golubin.: meow
 • (2023-09-13) Вадим Щеголев: Какого х*я оно само установилось мне в браузер?
 • (2023-09-12) Ast1gmat1k: лучшее приложение чтобы из вк скачивать музыку
 • (2019-09-28) Andrey Pivovarov: Отличное расширение, парни которые это сделаи - вы лучшие
 • (2019-09-28) BoBa Ku: 28.09.2019 работает, но по прежнему в названиях треков игнорируются такие значки как: Апостроф ( ' ) вместо него получаем: Can39t, I39m, Don39t Амперсанд ( & ) вместо него - просто пробел Запятая ( , ) - просто пробел 25.09.2019 - при нажатии на значёк "скачать" - в 99% случаев выдаёт: - "Аудиозапись недоступна Так решил музыкант или его представитель." http://joxi.ru/Y2LDyxLC7XgGj2 на 01.08.2019 треки качает в отдельную папку (создаёт сама без спроса) не распознаёт некоторые значки, к примеру такие как: апостроф: Don39t ø Ø - Ch248sen 216nes & - вообще игнорирует, оставляет пустое место в названии трека запятая - пустое место и т.д., т.п. кнопка "скачать всё" есть, но не работает в общем жесть, если кому надо не только слушать, но чтобы и названия скачанных треков оставались без искажений п.с. юзаю Google Chrome Версия 76.0.3809.87 (Официальная сборка), (64 бит) при уменьшении масштаба браузера меньше 90%, при наведении курсора на кнопку "скачать" на неё налазит отображение битрейта трека и часто мигает 100/мин, иногда просто не возможно выделить на 21:14 по МсК (11.04.2019) расширение в ВК не работает вместо этого загрузчик выдаёт что то ввиде этого: f8a05251-c4d8-4a23-bd25-29e7391f0525Ошибка: Ошибка сети. blob:https://vk.com/f8a05251-c4d8-4a23-bd25-29e7391f0525 Скачано с помощью расширения VK Music Saver ну да и ладно, всё рано у этого расширения нет самого главного - кнопки "скачать всё", пришлось бы кликать по каждому треку в альбомах
 • (2019-09-27) Rabbid Rabbid: походу в ней теперь троян
 • (2019-09-27) Arthur Tomilov: Хорошее было приложение, но теперь не работает. При скачивании любой аудиозаписи появляется надпись "Аудиозапись не доступна".
 • (2019-09-27) Алина Чернигова: Ни разу не сомневалась что вы почините приложение, вчера снова уже могла скачивает с вк любую музыку, спасибо за супер продукт)
 • (2019-09-26) Eastwood: Вчера не работало, сегодня все отлично. Спасибо за плагин)
 • (2019-09-26) Ник Самойлов: Единственный рабочий плагин который я нашел на 26.09.19, песни скачиваются, а не пустышные файлы, как в других аналогичных расширениях, максимум звезд ....
 • (2019-09-26) Пыжов: Несколько расширений перебрал. Это заработало с первого клика. Напротив аудиороликов ВК появились стрелочки для закачки. Спасибо.
 • (2019-09-26) Scarlett Sherman: А почему нет значка скачки? Я-то понадеялась что работает...((
 • (2019-09-26) Rick_ lilltss: РАБОТАЕТ! Единственное расширение в хроме, которое РЕАЛЬНО скачивает аудио с ВК, и при этом показывает правильно битрейты. СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ
 • (2019-09-26) elena fursalova: После обновления, реально заработало приложение!))
 • (2019-09-26) Макс Шилов: Дааааа...... Я верил у вас!!! Теперь все работает как и раньше, даже дублирование mp3 при скачивании пофиксили, Супер прога!
 • (2019-09-26) Галина Сандакова: не работает
 • (2019-09-26) NOSTROMO: Бесполезный хлам, ничего он вам не скачает.
 • (2019-09-25) Николай Прилепский: Приложение хорошее, понял, что вы работаете над проблемой! Будем ждать! Заранее спасибо! Вы лучшие!!!!
 • (2019-09-25) Curvedtrees: Буквально неделю назад свободно качалось прямо со страницы ВК, сейчас же на любой записи выдает ВКшную брехню, что недоступно якобы по решению правообладателя. НО все равно скачать можно через контекстное меню в мобильной версии сайта, пускай и с номерным именем файла. Путь закачивания спрашивает, скачанный файл нормальный, читается. Онанизм, но работает пока что
 • (2019-09-25) Яне Той: не скачивает
 • (2019-09-25) Leo Lander: не работает. После перезагрузки страницы появилась кнопка скачать, но при попытки скачать пишет "аудиозапись недоступна ..."
 • (2019-09-25) Егор Кузнецов: Перестало работать от слова совсем ! Пишет что аудиозапись не доступна !
 • (2019-09-25) Богдан Коструб: Программа не выполняет свою основную задачу, качать MP3 с вк. Нет смысла ставить
 • (2019-09-25) Максим Шипулин: работает всё отлично, только можно как-то убрать приписку .mp3 в конце? ибо файл итак в этом формате и она просто дублируется
 • (2019-09-25) Julia Zinchenko: Очень жду когда вы исправите качалку, потому что это реально ТОП приложение по скачиванию музыки с вк в хроме, верю у вас ребята!! ))))
 • (2019-09-25) MrGendar: В начале прога работала без проблем - сейчас вылезает одна и та же ошибка "Аудиозапись недоступна". Удаляю, жаль - реально выручала.
 • (2019-09-25) Henrique Souza: It doesn't work.

Statistics

Installs
354,252 history
Category
Rating
3.1 (566 votes)
Last update / version
2024-01-11 / 1.2.4
Listing languages

Links