extension ExtPose

Shhh: Secret Messenger Tab

CRX id

iopgbkbgkadedpjbpgpljgkbihbgdblm-

Description from extension meta

Ẩn nội dung của Facebook Messenger

Image from store Shhh: Secret Messenger Tab
Description from store Chỉ có tác dụng trên messenger.com Dùng để che nội dung cửa sổ Facebook Messenger khi bạn làm việc trên cửa sổ khác ( để người khác khỏi thấy :)) ) Demo: https://giphy.com/gifs/3oKIPc5HBd1GtcE64g

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-09-02 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links