extension ExtPose

Công cụ đặt hàng ShipTrungQuoc.Com

CRX id

pngkaondidkanjflennhemndpnlgdgjm-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng cho ShipTrungQuoc.Com

Image from store Công cụ đặt hàng ShipTrungQuoc.Com
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh chóng, tối ưu dành cho website nhập hàng ShipTrungQuoc.Com. Hoạt động trên các trang: TaoBao, TMall, 1688. Version 1.0.2 Thêm hộp popup khi click vào icon của addon. Version 1.0.1 Thêm mã sản phẩm vào từng sản phẩm trong đơn hàng.

Statistics

Installs
10 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-19 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links