extension ExtPose

Chinguyen1688.com Order Tool

CRX id

aeglnnpepchomhfbmabohnigpnemimhd-

Description from extension meta

Chinguyen1688.com - Order Tool

Image from store Chinguyen1688.com Order Tool
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh của Chí Nguyện 1688 Express https://chinguyen1688.com | Công cụ đặt hàng từ website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com. Chí Nguyện 1688 Express Order Tool Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website chinguyen1688.com có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-10-20 / 0.0.6
Listing languages
vi

Links