extension ExtPose

NMQ-Recruiter

CRX id

jgnolikiibjholhaiodokfgnbcjgbeoj-

Description from extension meta

Auto connect linkedin

Image from store NMQ-Recruiter
Description from store Công cụ tuyệt vời danh cho nhà tuyển dụng. Tự động hoá các quy trình tìm kiếm và tuyển dụng. nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-04-27 / 1.0
Listing languages
en

Links