extension ExtPose

Tiện ích lên đơn hàng dhexpress.vn

CRX id

nohopaealfknjimmhamlcehomodknoag-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của dhexpress.vn

Image from store Tiện ích lên đơn hàng dhexpress.vn
Description from store Đây là tiện ích hỗ trợ tạo đơn hàng trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp đặt hàng Trung Quốc giá rẻ, tạo đơn hàng mọi lúc mọi nơi

Statistics

Installs
131 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-06-30 / 2.3.6
Listing languages
vi

Links