extension ExtPose

Keyword: Fortnite Season 5 -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
53,199 (+0.1% / +43)
3.2(-0.6000) (6+2 votes)
26,897 (+2.0% / +515)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,783 (+0.7% / +156)
4.1(-0.9000) (7+2 votes)
14,891 (-4.4% / -687)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,888 (+0.8% / +31)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,455 (+1.7% / +42)
3,449 (+0.5% / +18)
292 (+64.0% / +114)
368,347 (+0.0% / +94)
191,449 (+0.0% / +32)
8,486 (-2.1% / -179)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,413 (-7.0% / -106)
518,639 (-0.1% / -492)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
313,146 (+0.1% / +344)
310,820 (-0.2% / -748)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,445 (-1.9% / -329)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
61,143 (-3.0% / -1,875)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
48,467 (-3.2% / -1,581)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
37,392 (-0.2% / -64)
196 (-6.2% / -13)
312,785 (-0.2% / -607)
3,701 (+0.2% / +9)
6,344 (-1.6% / -103)
5,953 (-3.0% / -181)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
6,343 (-1.5% / -94)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,866 (-1.0% / -41)
3,577 (+1.9% / +67)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,866 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)