extension ExtPose

Keyword: Fortnite Season 4 -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
110,455 (+1.7% / +1,845)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
159,169 (-1.3% / -2,032)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
68,530 (-24.1% / -21,724)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
70,481 (+36.9% / +19,016)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
5,102 (+1.1% / +57)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,883 (+37.1% / +10,784)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
28,484 (+81.4% / +12,779)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
8,245 (+0.9% / +70)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
128,335 (+2.1% / +2,602)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
52,990 (+3.2% / +1,627)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,853 (+4.6% / +125)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,722 (+19.3% / +278)
9,201 (+0.8% / +72)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,084 (+0.9% / +38)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,448 (+2.3% / +33)
977 (+3.2% / +30)
154,723 (+50.1% / +51,657)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
16,344 (+1.8% / +286)
71,901 (+50.2% / +24,038)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
228 (+6.0% / +13)
69,155 (+1,258.1% / +64,063)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
195,133 (+4.6% / +8,670)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,715 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (5-1 votes)
911 (+6.1% / +52)
4,893 (-0.8% / -38)
4,736 (+0.4% / +19)
12,684 (+1.9% / +232)
1,473 (+0.5% / +8)
1,233 (-1.7% / -21)
49,735 (+10.7% / +4,799)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
2,770 (-0.5% / -14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
145 (+7.4% / +10)
126 (-3.8% / -5)
7,009 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
55 (+3.8% / +2)
6,540 (-0.1% / -8)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
146,235 (+21.6% / +26,008)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)