extension ExtPose

Keyword: influencer analytics

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3
Meruki
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
7
Platar
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
270 (+2.7% / +7)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,795 (+1.9% / +33)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
8,707 (+0.9% / +77)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,123 (+1.0% / +21)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
1,274 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
8,734 (+0.8% / +72)
4.8673(+0.0000) (113+0 votes)
6,998 (+0.8% / +53)
4.5484(+0.0000) (31+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
9 (+0.0% / +0)
648 (-1.1% / -7)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
19,808 (+0.2% / +34)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,186 (+0.6% / +14)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
703 (+1.6% / +11)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
55,321 (+0.2% / +122)
4.0763(+0.0000) (1,036+0 votes)
1,452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)