extension ExtPose

Keyword: income tax return

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
265 (-1.1% / -3)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
836 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
932 (+0.6% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
392 (+0.3% / +1)
5 (+25.0% / +1)
1,532,673 (-0.0% / -148)
4.3684(+0.0000) (19+0 votes)
24,639 (+1.4% / +347)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
538,802 (+23.0% / +100,759)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
344,149 (+23.5% / +65,457)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
434,450 (+0.2% / +999)
4.3563(+0.0000) (421+0 votes)
67,559 (+0.6% / +385)
4.0503(+0.0000) (199+0 votes)
1,164,016 (+0.2% / +2,044)
4.6876(+0.0000) (12,172+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (+2.0% / +3)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
268 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
143,718 (+0.1% / +95)
4.2427(+0.0000) (309+0 votes)
2,632 (+0.3% / +7)
4.7273(+0.0000) (33+0 votes)
1,061 (-0.4% / -4)
3.7368(+0.0000) (19+0 votes)
538,388 (+23.1% / +101,104)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
2,169,809 (+0.8% / +17,855)
4.0378(+0.0000) (5,084+0 votes)
1,383,551 (+0.1% / +911)
3.9932(+0.0000) (1,757+0 votes)
1,475,952 (+0.0% / +0)
4.6108(+0.0000) (35,535+0 votes)
13,873 (+0.3% / +45)
3.4691(+0.0000) (761+0 votes)
5,991 (+1.0% / +58)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
546,597 (+22.8% / +101,404)
4.2222(+0.0000) (27+0 votes)
28,851 (+0.9% / +271)
4.5741(+0.0000) (108+0 votes)
377,824 (+23.2% / +71,257)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
324,238 (+22.9% / +60,376)
4.4667(+0.0381) (15+1 votes)
2,863 (+1.7% / +47)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
409 (+0.2% / +1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
389,007 (+0.4% / +1,608)
4.2435(+0.0000) (2,246+0 votes)
283,020 (+0.9% / +2,389)
4.4426(+0.0000) (2,212+0 votes)
1,020,809 (+0.0% / +147)
3.5417(+0.0000) (24+0 votes)
1,776 (+0.8% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
620 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
365,442 (+23.2% / +68,771)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81,490 (+0.4% / +345)
4.6886(+0.0006) (562+1 votes)
17,404 (+1.3% / +215)
4.6818(+0.0000) (44+0 votes)
27,326 (+0.3% / +77)
4.406(+0.0000) (1,027+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69,499 (+0.1% / +89)
4.5687(+0.0000) (160+0 votes)
225,503 (-0.1% / -129)
4.6451(-0.0011) (3,294+1 votes)
1,161 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
96,592 (+1.7% / +1,606)
3.2178(+0.0071) (473+3 votes)
14,931 (+0.0% / +0)
4.7917(+0.0000) (48+0 votes)
23,584 (+0.2% / +36)
4.6947(+0.0000) (475+0 votes)
393,134 (+23.3% / +74,379)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
39,397 (+0.4% / +158)
3.9556(+0.0000) (90+0 votes)
1,446 (+1.9% / +27)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
398,163 (+23.3% / +75,306)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,483 (+0.9% / +47)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
345,908 (+10.0% / +31,318)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9,247 (+0.1% / +13)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
297,499 (+23.2% / +56,076)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
328,726 (+23.3% / +62,127)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,320 (+0.1% / +13)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
2,688,429 (+0.3% / +7,218)
4.5302(+0.0000) (202,564+17 votes)
19,434 (+0.4% / +87)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
514,754 (+0.2% / +1,266)
3.9327(+0.0000) (1,485+0 votes)
314,357 (+23.1% / +59,043)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
828 (+1.1% / +9)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
22,784 (+0.6% / +133)
4.8169(-0.0020) (650+4 votes)
185 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20,032 (+0.3% / +66)
4.634(+0.0011) (347+1 votes)
275,264 (+23.4% / +52,258)
9,804 (+1.1% / +102)
4.4074(+0.0000) (81+0 votes)
23,231 (+0.8% / +185)
4.587(+0.0000) (46+0 votes)
74,052 (+0.4% / +279)
3.5573(+0.0028) (524+1 votes)
536,533 (+23.2% / +100,887)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
19,259 (-18.7% / -4,433)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
73
Augury
309,049 (+0.7% / +2,125)
3.6518(+0.0000) (247+0 votes)
10,245 (+0.4% / +45)
4.0328(+0.0000) (61+0 votes)
956 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
541,985 (+0.3% / +1,462)
4.8439(+0.0000) (93,416+1 votes)
3,109 (-0.5% / -17)
2.6364(+0.0000) (11+0 votes)
17,757 (+0.8% / +144)
2.8286(+0.0000) (35+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,216,887 (+6.0% / +125,171)
4.5893(+0.0000) (8,470+0 votes)
14,769 (+0.2% / +34)
3.9068(+0.0000) (118+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,649 (+1.9% / +600)
2.1667(+0.0000) (24+0 votes)
10,712 (+0.6% / +69)
4.2895(+0.0000) (38+0 votes)
535,030 (+23.3% / +101,121)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
49,487 (+1.3% / +624)
2.4884(+0.0000) (43+0 votes)
8,752 (+0.9% / +76)
4.4925(+0.0000) (67+0 votes)
68,867 (+3.6% / +2,412)
4.2097(+0.0000) (329+0 votes)
21,533 (+7.5% / +1,494)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
37,492 (+0.4% / +167)
4.4646(+0.0000) (99+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,194 (+1.2% / +38)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
269,377 (-0.2% / -447)
4.2235(+0.0000) (349+0 votes)
141,387 (+0.8% / +1,066)
4.4513(+0.0000) (113+0 votes)
4,029,380 (+0.3% / +10,752)
3.25(+0.0000) (1,000+0 votes)
288,292 (+0.1% / +295)
3.1125(+0.0000) (1,315+0 votes)
114,248 (+0.6% / +643)
4.628(+0.0000) (1,527+0 votes)
11,434 (+0.9% / +101)
2.7333(+0.1619) (15+1 votes)
69,623 (+0.3% / +202)
3.8807(+0.0000) (352+0 votes)
23,612 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (126+0 votes)
9,755 (+0.2% / +23)
3.2963(+0.0000) (108+0 votes)
208,363 (+0.6% / +1,151)
4.1203(+0.0000) (532+0 votes)
53,675 (+0.3% / +172)
4.7841(+0.0000) (945+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
439 (+1.9% / +8)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
40,153 (+0.6% / +247)
4.1105(+0.0000) (190+0 votes)
67,783 (-0.1% / -45)
4.8602(+0.0000) (372+0 votes)
3,282,691 (-0.0% / -1,019)
4.9019(+0.0000) (43,215+0 votes)
675 (+0.7% / +5)
111
Citable
10,994 (-0.1% / -7)
4.1061(+0.0000) (66+0 votes)
232,181 (+0.4% / +882)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
288,168 (+1.0% / +2,904)
4.1972(+0.0000) (1,572+0 votes)
11,939 (+1.1% / +125)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
4,729 (+1.1% / +51)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
43,869 (+1.3% / +580)
4.8722(+0.0000) (227+0 votes)
522,406 (+40.9% / +151,742)
119,594 (+1.2% / +1,470)
4.5375(+0.0000) (80+0 votes)
34,211 (+0.7% / +222)
3.9811(+0.0000) (424+0 votes)
28,130 (+0.3% / +72)
4.5372(+0.0000) (121+0 votes)
105,822 (+6.6% / +6,540)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
250,777 (+13.4% / +29,589)
2.396(-0.0094) (149+1 votes)
2,009 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
42,892 (-0.3% / -115)
3.7973(+0.0082) (148+1 votes)
541,979 (+23.0% / +101,241)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
527,883 (+3.3% / +17,072)
1.7(+0.0000) (50+0 votes)
308,546 (+22.3% / +56,287)
3.2308(-0.1859) (13+1 votes)
12,197 (+0.4% / +50)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
296,469 (+23.2% / +55,825)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,436 (-0.8% / -11)
3.4138(+0.0000) (58+0 votes)
132
Code Cola
30,270 (+0.1% / +23)
4.6745(+0.0000) (255+0 votes)
6,584,224 (+0.3% / +20,747)
4.6872(-0.0000) (49,111+11 votes)
297,521 (+23.4% / +56,440)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,326 (+0.2% / +13)
3.8714(+0.0000) (70+0 votes)
306,352 (+22.6% / +56,470)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
303,473 (+22.8% / +56,357)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
29,744 (+1.8% / +524)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
298,846 (+23.2% / +56,291)
1.25(+0.0000) (4+0 votes)
298,810 (+23.2% / +56,179)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
298,033 (+23.2% / +56,080)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
142
Bump.io
297,522 (+23.2% / +56,054)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
297,459 (+23.2% / +56,090)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
296,907 (+23.2% / +55,922)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145
Kiwix
3,876 (+0.4% / +15)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
296,498 (+23.3% / +55,999)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
147
King Way
296,273 (+23.5% / +56,345)
296,271 (+23.5% / +56,289)
375,262 (+0.4% / +1,469)
2.2795(+0.0000) (619+0 votes)
303,865 (+22.7% / +56,272)
3.75(+0.1786) (8+1 votes)
2,770,570 (+0.7% / +18,720)
3.5732(-0.0017) (1,509+1 votes)
178,466 (+0.3% / +617)
3.656(+0.0000) (125+0 votes)
6,993,136 (+0.1% / +6,218)
1.6248(+0.0000) (605+0 votes)
1,762 (-0.4% / -7)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
31,880 (+0.6% / +182)
1.8652(+0.0000) (1,076+0 votes)
304,740 (+22.7% / +56,346)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
300,240 (+22.9% / +55,987)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
298,964 (+23.0% / +55,962)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
159
wallabag
907 (+1.3% / +12)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
74,483 (+1.0% / +703)
3.625(+0.0000) (144+0 votes)
136,198 (+2.7% / +3,547)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
897 (+0.4% / +4)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
163
Stylus
418,984 (-0.1% / -575)
4.6584(+0.0000) (723+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,426 (+0.6% / +85)
4.4054(+0.0000) (37+0 votes)
2,132,444 (+0.3% / +5,665)
4.4622(+0.0000) (4,191+0 votes)
641,826 (+0.2% / +1,400)
4.3988(-0.0001) (1,640+3 votes)
1,375 (-1.0% / -14)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
1,021,298 (+0.0% / +510)
4.0385(+0.0000) (26+0 votes)
34,583 (+0.7% / +236)
4.7852(+0.0007) (596+2 votes)
10,284 (+0.9% / +90)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
272,166 (+35.9% / +71,917)
1,651 (+0.6% / +10)
4.9568(+0.0000) (139+0 votes)
4,922 (+0.6% / +30)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
6,773 (+0.5% / +36)
4.6263(+0.0000) (99+0 votes)
380,058 (+0.0% / +0)
3.4629(+0.0000) (2,413+0 votes)
27,416 (+0.3% / +73)
4.5926(+0.0000) (1,890+0 votes)
2,682 (-0.2% / -6)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
5,669 (+1.9% / +103)
4.7778(+0.0000) (45+0 votes)
73 (-11.0% / -9)
1,669 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
284,964 (+1.4% / +3,841)
4.8001(+0.0006) (3,267+15 votes)
16,844 (+0.4% / +73)
3.5541(+0.0000) (74+0 votes)
1,826 (+1.2% / +22)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
210,880 (-0.5% / -1,135)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
1,051,639 (+0.3% / +2,809)
4.2259(-0.0006) (7,192+7 votes)
92,277 (+0.0% / +5)
12,318 (-0.4% / -44)
4.462(+0.0000) (158+0 votes)
4,458 (+1.3% / +58)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
14,179 (+2.8% / +387)
4.3182(+0.0000) (44+0 votes)
4,040 (+0.1% / +5)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
768,279 (+0.1% / +563)
4.6463(-0.0003) (5,932+6 votes)
372 (+1.9% / +7)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
148,169 (+0.4% / +561)
4.5874(+0.0000) (1,561+0 votes)
12,173 (+0.2% / +28)
2.9231(+0.0000) (65+0 votes)
196
Draftback
108,080 (+7.6% / +7,598)
4.2019(+0.0000) (104+0 votes)
3,201 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
36,615 (+0.2% / +90)
3.8594(+0.0000) (633+0 votes)
256 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
23,512 (+1.9% / +443)
4.2115(+0.0000) (104+0 votes)
494 (+1.9% / +9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
729,532 (+0.1% / +702)
4.55(-0.0142) (180+1 votes)
17,173 (+1.2% / +208)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
2,135 (+0.1% / +2)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
23,827 (+0.3% / +61)
3.3023(-0.0135) (172+1 votes)
1,775 (+1.7% / +30)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
599,558 (+0.0% / +0)
4.2194(+0.0000) (1,299+0 votes)
1,159,198 (+0.2% / +2,293)
4.7038(-0.0000) (17,581+3 votes)
494 (+1.9% / +9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
729,532 (+0.1% / +702)
4.55(-0.0142) (180+1 votes)
17,173 (+1.2% / +208)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
2,135 (+0.1% / +2)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
23,827 (+0.3% / +61)
3.3023(-0.0135) (172+1 votes)
1,775 (+1.7% / +30)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
599,558 (+0.0% / +0)
4.2194(+0.0000) (1,299+0 votes)
1,159,198 (+0.2% / +2,293)
4.7038(-0.0000) (17,581+3 votes)
12,592 (+1.2% / +153)
4.5652(+0.0048) (368+4 votes)
36,014 (+0.4% / +144)
4.2967(+0.0000) (492+0 votes)
7,141 (+0.3% / +24)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
21,625 (+0.3% / +74)
4.8036(+0.0000) (56+0 votes)
236,422 (+0.1% / +123)
4.3326(+0.0005) (4,420+3 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5272(+0.0000) (294,555+10 votes)
2,200,915 (+1.6% / +35,119)
4.7565(+0.0000) (9,982+1 votes)
11,002 (+0.1% / +15)
4.6706(+0.0000) (85+0 votes)
15,903 (+0.4% / +63)
4.2024(+0.0000) (919+0 votes)
7,834 (+1.2% / +92)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
253,439 (+0.2% / +457)
4.2296(+0.0040) (196+1 votes)
390,588 (+0.2% / +940)
4.603(-0.0001) (42,574+9 votes)
783,330 (+0.1% / +957)
4.2249(+0.0000) (458+0 votes)
35,399 (+1.5% / +519)
3.6978(+0.0000) (182+0 votes)
405,525 (+0.2% / +937)
4.7555(+0.0055) (503+31 votes)
33,020 (+3.0% / +972)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,034,118 (+0.3% / +2,831)
4.2824(+0.0000) (1,204+0 votes)
7,479 (+0.4% / +27)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
11,463 (+0.5% / +54)
4.1404(+0.0000) (114+0 votes)
238
Asify
33,755 (+0.3% / +87)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
1,405 (+1.4% / +19)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
3,379 (+0.2% / +7)
3.3488(+0.0000) (43+0 votes)
10,044 (+0.3% / +32)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,465 (+0.5% / +8)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
249 (+1.6% / +4)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
62,189 (+0.3% / +207)
3.8521(+0.0000) (142+0 votes)
1,014,002 (+0.3% / +2,635)
4.6772(+0.0000) (8,614+0 votes)
2,302 (+0.5% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
247
Mobdro
865 (+1.1% / +9)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
12,966 (+0.7% / +93)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
1,005,849 (+0.2% / +2,198)
3.6067(+0.0000) (2,090+0 votes)
29,113 (+0.0% / +8)
4.3846(+0.0000) (156+0 votes)
4,161 (+0.2% / +7)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
1,392 (+1.2% / +17)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
868 (+1.4% / +12)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,607,408 (+0.5% / +12,734)
3.8164(+0.0000) (35,313+1 votes)
1,991 (+0.5% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
293 (+2.8% / +8)
274,593 (+1.1% / +2,938)
3.8535(+0.0076) (908+6 votes)
1,015,416 (+0.1% / +837)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,250 (-0.6% / -8)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
27,466 (-13.0% / -4,106)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
741 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,002,657 (+0.0% / +385)
4.5367(+0.0000) (11,865+1 votes)
33,391 (+0.5% / +157)
4.866(+0.0000) (194+0 votes)
9,346 (+0.0% / +0)
3.948(+0.0000) (173+0 votes)
186,402 (+0.8% / +1,503)
4.4078(+0.0000) (103+0 votes)
28,862 (+0.4% / +116)
3.4308(+0.0000) (65+0 votes)
269
GTM Sonar
14,523 (+0.7% / +104)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
727,755 (+0.4% / +2,892)
3.6834(+0.0000) (9,348+0 votes)
271
xTab
44,558 (+0.7% / +325)
3.9425(+0.0000) (87+0 votes)
806,482 (+0.2% / +1,305)
4.3956(+0.0000) (4,712+0 votes)
3,444 (+0.6% / +21)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
121,311 (+1.2% / +1,468)
3.6825(+0.0000) (63+0 votes)
4,118 (+1.6% / +65)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,305 (+0.0% / +0)
3.7419(+0.0000) (31+0 votes)
150,363 (+0.8% / +1,180)
4.4534(+0.0014) (1,341+7 votes)
2,105 (+1.0% / +21)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,949,950 (+0.2% / +6,108)
3.648(+0.0000) (250+0 votes)
26,156 (+0.8% / +195)
4.6272(+0.0000) (169+0 votes)
166,418 (+0.2% / +400)
4.3565(+0.0000) (345+0 votes)
2,476 (+0.6% / +14)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
619 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (-4.1% / -5)
326 (+2.8% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,257 (+51.0% / +6,843)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,658 (+1.1% / +52)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
3,623,610 (+1.0% / +34,421)
3.9424(+0.0000) (5,125+0 votes)
132,347 (+1.2% / +1,546)
3.8395(+0.0219) (162+3 votes)
291
ModHeader
393,720 (+0.3% / +1,144)
4.0927(+0.0000) (496+0 votes)
23,527 (-0.1% / -18)
4.5397(+0.0000) (252+0 votes)
1,070,315 (+0.1% / +940)
4.4043(+0.0000) (1,578+0 votes)
424,330 (+0.2% / +917)
4.0303(+0.0000) (824+0 votes)
821 (+0.9% / +7)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,962 (+0.4% / +28)
4.0588(+0.0000) (34+0 votes)
1,347,472 (-0.1% / -1,930)
4.6398(+0.0000) (3,576+0 votes)
3,386 (+0.1% / +2)
4.7353(+0.0000) (34+0 votes)
23,847 (+0.6% / +153)
4.57(+0.0000) (100+0 votes)
588 (+0.3% / +2)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)