extension ExtPose

Keyword: supermarket -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
36,353 (+2.2% / +767)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
10,053 (+1.8% / +173)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,228 (+2.7% / +217)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
775 (-1.8% / -14)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,834 (+3.3% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,742 (+3.9% / +66)
109 (+127.1% / +61)
56 (+5.7% / +3)
54 (+0.0% / +0)
160,089 (+3.2% / +5,023)
4.6(+0.0000) (869+20 votes)
405 (+3.3% / +13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,428 (+0.1% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,530 (+0.4% / +15)
2,063 (+0.4% / +9)
25 (+25.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277 (+5.7% / +15)
2 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
174,624 (+6.7% / +10,998)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
149,111 (+1.5% / +2,138)
4.7(+0.0000) (26-1 votes)
59,923 (+0.2% / +112)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
189 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32,286 (+0.6% / +186)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,067 (+0.0% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,037 (-0.5% / -51)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5,585 (+0.1% / +3)
2.0(+0.3000) (2-1 votes)
3,117 (-0.1% / -4)
2,659 (-1.0% / -28)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
659 (+0.8% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
318 (+2.6% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
205 (+5.1% / +10)
330 (-0.6% / -2)
1 (+0.0% / +0)
43
Trolley
6,747 (+0.3% / +20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44
Qcart
43 (+2.4% / +1)
16 (+6.7% / +1)
4 (+0.0% / +0)
11,536 (+0.7% / +84)
4.9(+0.0000) (170+0 votes)
48
ReTaled
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
77 (+2.7% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
1 (-50.0% / -1)
13 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
55
ROBO
1 (+0.0% / +0)