extension ExtPose

Keyword: vpn chrome extension -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
755,414 (-0.1% / -828)
4.7(+0.0000) (18,526-1 votes)
5,820,146 (-0.2% / -11,227)
4.1(+0.0000) (50,087+15 votes)
3,719,718 (+0.2% / +6,673)
4.7(+0.0000) (8,233+111 votes)
4,771,569 (-0.3% / -15,946)
4.5(+0.0000) (25,244-1 votes)
340,602 (-0.4% / -1,224)
4.4(+0.0000) (3,303+1 votes)
4,505,492 (-0.1% / -5,906)
4.7(+0.0000) (24,906+57 votes)
9,269,759 (+0.1% / +7,550)
4.0(+0.0000) (169+1 votes)
2,324,485 (+0.3% / +5,812)
4.0(+0.0000) (4,328+9 votes)
298,126 (-0.4% / -1,213)
4.6(+0.0000) (512+3 votes)
54,619 (-0.4% / -199)
3.9(+0.0000) (152+5 votes)
152,889 (-0.2% / -293)
4.3(+0.0000) (3,544+0 votes)
424,403 (-0.1% / -254)
3.1(+0.0000) (126+0 votes)
27,379 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (327+0 votes)
121,193 (-0.0% / -30)
3.7(+0.0000) (660+0 votes)
155,198 (-0.1% / -91)
4.3(+0.0000) (926+0 votes)
46,460 (-2.2% / -1,062)
3.5(+0.1000) (146+1 votes)
608,315 (+0.3% / +1,907)
4.7(+0.0000) (5,514+15 votes)
5,018,873 (-0.1% / -4,742)
4.9(+0.0000) (357,038+21 votes)
21,850 (-0.4% / -92)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
1,007,806 (-0.3% / -2,564)
2.7(+0.0000) (446+0 votes)
2,527,134 (-0.7% / -19,031)
4.4(+0.0000) (11,355+0 votes)
39,934 (+0.8% / +314)
3.8(+0.0000) (106+0 votes)
65,886 (+0.7% / +485)
4.2(+0.0000) (113+1 votes)
26,403 (-4.1% / -1,125)
3.4(+0.0000) (61+0 votes)
2,453 (+2.8% / +66)
4.0(+0.2000) (17+3 votes)
7,850 (+0.6% / +46)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
91,429 (-1.1% / -994)
3.6(+0.0000) (1,946+1 votes)
21,735 (-4.0% / -917)
4.4(+0.0000) (213+0 votes)
518,480 (-0.1% / -671)
3.7(+0.0000) (9,358+1 votes)
228,142 (-0.3% / -760)
3.5(+0.0000) (533+0 votes)
224,964 (-0.7% / -1,590)
4.6(+0.0000) (1,338+2 votes)
277,449 (+0.2% / +492)
4.7(+0.0000) (2,760+11 votes)
18,410 (-0.4% / -73)
2.7(-0.1000) (85+1 votes)
38,615 (+0.1% / +35)
3.0(+0.0000) (248+0 votes)
1,506,436 (-0.2% / -3,341)
4.6(+0.0000) (2,484+0 votes)
82,155 (-0.4% / -302)
4.3(+0.0000) (340+4 votes)
7,655,135 (-0.1% / -10,930)
4.6(+0.0000) (78,380+13 votes)
1,776,983 (+0.3% / +5,488)
4.7(+0.0000) (15,764+37 votes)
11,582 (-0.8% / -98)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,053,011 (-0.5% / -5,357)
4.4(+0.0000) (29,892+0 votes)
28,987 (+0.0% / +9)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
43,886 (-0.1% / -55)
3.6(+0.0000) (218+0 votes)
9,403 (+1.3% / +123)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
11,527 (-0.8% / -91)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
9,847 (-1.5% / -148)
2.8(+0.0000) (41+0 votes)
5,020 (+0.2% / +12)
2.6(+0.0000) (31+0 votes)
87,945 (-0.6% / -553)
4.0(+0.0000) (285+1 votes)
19,950 (-0.2% / -41)
3.6(+0.0000) (54+1 votes)
227 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,398 (+1.2% / +216)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
4,364 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
905,244 (+0.0% / +131)
4.7(+0.0000) (32,862-1 votes)
31,625 (-0.1% / -42)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
139 (+0.7% / +1)
267 (+1.1% / +3)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,284 (+0.6% / +21)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
18,907 (+0.1% / +28)
4.1(+0.0000) (57+1 votes)
25,027 (-0.2% / -42)
4.2(+0.0000) (241+0 votes)
10,531 (+2.0% / +203)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
910,005 (-0.0% / -359)
4.1(+0.0000) (731+1 votes)
362 (+1.4% / +5)
71,783 (-0.4% / -292)
3.1(+0.0000) (57+0 votes)
310,098 (-4.8% / -15,731)
3.8(+0.0000) (333+0 votes)
64
BlufVPN
1,828 (-0.4% / -7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
7,531 (-0.5% / -36)
4.1(+0.0000) (198+0 votes)
31,358 (+0.6% / +181)
4.5(+0.0000) (550+2 votes)
7,142 (-0.2% / -16)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
24,009 (-0.2% / -56)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
865 (+2.1% / +18)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
71,637 (+0.0% / +32)
4.6(+0.0000) (513+0 votes)
10,165 (+0.4% / +38)
4.4(+0.0000) (236+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,501 (-1.1% / -52)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,408 (+5.2% / +70)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
217,307 (-0.6% / -1,204)
4.5(+0.0000) (20,654-1 votes)
12,781 (+0.3% / +37)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,542,208 (+0.0% / +51)
4.2(+0.0000) (103+0 votes)
923,626 (-0.5% / -4,365)
4.7(+0.0000) (26,156+0 votes)
830,017 (-0.2% / -1,518)
4.6(+0.0000) (18,189+3 votes)
1,814 (-1.1% / -21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,230 (+0.1% / +19)
4.1(+0.0000) (105+0 votes)
1,857 (+1.5% / +28)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
13,838 (-0.3% / -39)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
341,884 (-0.4% / -1,307)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
3,020 (+0.9% / +27)
1,886 (-1.9% / -37)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,458 (+0.3% / +14)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
1,645,071 (-0.8% / -13,982)
4.8(+0.0000) (43,810+18 votes)
373 (-1.3% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
3,807 (+0.3% / +13)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
78,508 (+0.1% / +49)
4.1(+0.0000) (199+0 votes)
2,119,011 (-0.1% / -1,563)
4.7(+0.0000) (20,342+1 votes)
5,836 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
891 (+1.6% / +14)
61,216 (+0.8% / +506)
4.1(+0.0000) (116+0 votes)
1,207 (+0.8% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+6.5% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
100
Just vpn
32,930 (+0.0% / +15)
4.5(+0.0000) (273+0 votes)
2,504 (+1.2% / +29)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
12,560 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
103
uVPN
7,864 (-0.0% / -3)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
7,956 (-2.3% / -190)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
119,334 (-0.3% / -301)
4.2(+0.0000) (1,130+1 votes)
481,869 (-15.8% / -90,244)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
841 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
3,726 (-0.5% / -17)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
41,796 (-0.2% / -102)
3.7(+0.0000) (420+0 votes)
25,260 (+0.1% / +26)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
32,159 (-0.0% / -6)
4.8(+0.0000) (895+0 votes)
858 (-0.2% / -2)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
115
ValeVPN
962 (+1.5% / +14)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,325 (-0.7% / -25)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
18,437 (-3.4% / -649)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
118
NimbusVPN
272 (-1.4% / -4)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
119
RyoVPN
6,609 (-0.8% / -51)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
8,446 (-0.3% / -29)
4.2(+0.0000) (59+0 votes)
4,041 (+1.0% / +41)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
1,730 (-1.8% / -31)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,437 (+0.2% / +20)
3.3(+0.0000) (116+0 votes)
200,860 (-0.9% / -1,896)
4.2(+0.0000) (183+0 votes)
58,738 (-1.0% / -621)
4.8(+0.0000) (3,724+0 votes)
11,722 (+1.0% / +120)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
6,854 (-0.7% / -47)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
2,484 (+0.3% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,536 (+0.7% / +10)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
7,458 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
5,349 (-0.4% / -23)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,164,596 (+0.7% / +7,643)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
8,337 (-0.0% / -2)
3.6(+0.0000) (92+0 votes)
891 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
13,998 (-0.2% / -27)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
1,304 (+0.4% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,623 (-0.9% / -34)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
51,739 (-0.2% / -90)
4.0(+0.0000) (1,170+1 votes)
140
Upnet
10,230 (-3.3% / -353)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
635 (-1.2% / -8)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
855 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,195 (-1.6% / -19)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
145
Brisk VPN
3,674,668 (+0.8% / +28,823)
4.0(+0.0000) (95+1 votes)
115,299 (-0.0% / -7)
4.5(+0.0000) (401+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
36,847 (+0.5% / +185)
4.6(+0.0000) (177+1 votes)
390 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,691 (+0.1% / +4)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
139 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
12,005 (-6.9% / -890)
4.8(+0.0000) (115+0 votes)
532 (+3.3% / +17)
19,537 (-0.2% / -36)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
15,802 (-0.3% / -50)
3.9(+0.0000) (538+0 votes)
1,472,416 (-4.7% / -72,430)
4.6(+0.0000) (3,703+0 votes)
1,636 (-0.5% / -9)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,637 (+0.4% / +6)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,655 (-1.2% / -33)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
932,497 (-0.4% / -3,936)
4.5(+0.0000) (19,471+10 votes)
65 (+3.2% / +2)
164
IronVest
109,798 (-0.3% / -297)
4.3(+0.0000) (4,415+1 votes)
1,000 (-1.5% / -15)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,114 (-1.9% / -60)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
196,629 (+0.0% / +86)
3.9(+0.0000) (1,712+0 votes)
10,698 (-0.7% / -71)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,824 (+49.7% / +938)
1,168 (+0.3% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
172
12VPX
5,662 (-9.5% / -595)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
180 (-1.1% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
582 (+1.4% / +8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
85,105 (-0.0% / -11)
4.1(+0.0000) (251+0 votes)
1,016 (+2.2% / +22)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
21,594 (+0.1% / +14)
4.9(+0.0000) (2,416+0 votes)
178
OVPN.com
7,518 (+0.2% / +14)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
179
Vexel VPN
61 (+3.4% / +2)
68 (-1.4% / -1)
9,613 (+0.3% / +31)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
6,662 (-1.8% / -120)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
183
IPSECVPN
478 (-1.0% / -5)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
4,043 (+3.2% / +126)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
180 (+2.9% / +5)
247,840 (-0.4% / -937)
3.7(+0.0000) (272+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
106,545 (-0.4% / -405)
3.7(+0.0000) (1,459+0 votes)
8,700 (+1.8% / +157)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
191,927 (+0.1% / +153)
4.3(+0.0000) (823+2 votes)
28,446 (+0.9% / +249)
4.8(+0.0000) (300+8 votes)
1,289 (+0.2% / +2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
326,181 (+6.1% / +18,730)
4.6(+0.0000) (1,944+17 votes)
57 (+0.0% / +0)
213 (+1.4% / +3)
8 (+14.3% / +1)
674 (+0.7% / +5)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,764 (-5.0% / -92)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
200
RPNet
146 (-0.7% / -1)
62 (+14.8% / +8)
273,527 (+0.0% / +135)
3.4(+0.0000) (92+0 votes)
6,726 (+0.2% / +14)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
204
RingVPN
612 (-1.1% / -7)
171 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,080 (-0.5% / -121)
3.8(+0.0000) (68+0 votes)
329,419 (+0.5% / +1,732)
3.7(+0.0000) (764+4 votes)
588 (-1.3% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
209
Maikr
33,292 (-4.0% / -1,403)
4.7(+0.0000) (1,502+0 votes)
14,682 (+2.9% / +407)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
145,031 (-0.8% / -1,240)
4.4(+0.0000) (151+0 votes)
2,605 (-0.3% / -7)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
11,206 (+0.7% / +81)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
23 (+4.5% / +1)
652 (+0.3% / +2)
8,048 (+0.8% / +61)
2,792 (+0.8% / +21)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
219
IvyVPN
39 (+0.0% / +0)
58 (-4.9% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
484 (+3.4% / +16)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
110 (+3.8% / +4)
6,526 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,996 (-0.3% / -89)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
120 (-4.8% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,192 (+0.4% / +53)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
3,823 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
229
ZeroWiki
3,973 (-1.1% / -45)
4.9(+0.0000) (97+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,231 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
667 (+1.8% / +12)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,207 (+0.1% / +2)
535 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,404 (-0.8% / -29)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
9,418 (-0.2% / -17)
3.2(+0.0000) (39+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
280 (+1.8% / +5)
13,185 (-1.6% / -220)
4.4(+0.0000) (235+0 votes)
167,730 (-0.1% / -245)
4.5(+0.0000) (1,011+0 votes)
4,283 (-1.4% / -60)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
523 (+1.9% / +10)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
13,742 (-0.8% / -115)
3.1(+0.0000) (43+0 votes)
7,155 (-0.7% / -49)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
248
Dokebi
246 (-3.1% / -8)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
249
Unblocker
3,548 (+0.0% / +1)
1.9(+0.0000) (14+0 votes)
348 (-7.2% / -27)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
6,637 (-0.0% / -3)
4.9(+0.0000) (61+0 votes)
4,547 (-1.1% / -52)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
253
hotproxy
54 (-1.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
222 (+4.7% / +10)
184,528 (+0.1% / +142)
49 (+4.3% / +2)
13,581 (-1.2% / -159)
3.8(+0.0000) (97+0 votes)
430 (-1.4% / -6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
259
P2P Surf
348 (+0.6% / +2)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,328 (-0.1% / -37)
262
Proxxy
4,881 (-0.1% / -7)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
129 (+3.2% / +4)
40 (+0.0% / +0)
268
LoginTC
1,691 (-0.2% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
269
BlufVPN
57 (+1.8% / +1)
28 (+3.7% / +1)
50 (-2.0% / -1)
272
IPchexmex
15 (+7.1% / +1)
273
IP Mate
22 (+0.0% / +0)
274
NetGoLynx
23 (-4.2% / -1)
8 (+0.0% / +0)
276
Ckit Plus
12 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
279
My IpInfo
8 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)