extension ExtPose

Keyword: sort tabs -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (658+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
356 (+0.8% / +3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
224 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
239 (+0.8% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
745 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (369+0 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
35 (+12.9% / +4)
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,788+0 votes)
181 (-0.5% / -1)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (230-1 votes)
14 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,417+0 votes)
73 (-3.9% / -3)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,823+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
125 (-3.8% / -5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
37
OhMyTab
202 (-2.4% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
40
Sortify
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (991+0 votes)
632 (-1.2% / -8)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,612+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
35 (-2.8% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (516+0 votes)
67 (-8.2% / -6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,317+0 votes)
268 (-0.7% / -2)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
327 (+2.2% / +7)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
556 (-2.5% / -14)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (308+0 votes)
644 (+0.9% / +6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
60
NimoTab
364 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
294 (+1.0% / +3)
2.7(+0.0000) (16+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (334+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (544+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
518 (+1.8% / +9)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
991 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
342 (-2.0% / -7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,104+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
123 (+1.7% / +2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
186 (+1.1% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (86+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
490 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
89
TabTree
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
90
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
265 (-2.2% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
97
Cato
686 (+0.9% / +6)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
583 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,716+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17,218+3 votes)
103
Tabbr
9 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
106
Tabs
13 (+0.0% / +0)
485 (+1.5% / +7)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
108
Tab Panel
147 (-2.0% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
600 (-1.6% / -10)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
984 (+0.5% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
113
TabSort
9 (+0.0% / +0)
114
TabPlus
466 (-1.1% / -5)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
116
Fraidycat
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
117
Tablr
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,898+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (608+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (686+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (201+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (181+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
244 (-1.2% / -3)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+1 votes)
334 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
3.0(+0.0000) (3-1 votes)
62 (-3.1% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
259 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (545+1 votes)
140
Tabnail
33 (+0.0% / +0)
141
inTab Pro
550 (-2.8% / -16)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
142
BurstTab
40 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
143
Tab Hell
50 (-2.0% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
286 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (75+0 votes)
180 (+2.9% / +5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
147
Copy Cat
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (732+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (502+3 votes)
829 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (89+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (242+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
155
Sudo Tabs
5 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,102+1 votes)
157
Akira
14 (+0.0% / +0)
750 (-0.9% / -7)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (97+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,723+0 votes)
512 (+0.8% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
671 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
373 (+1.4% / +5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,924-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (223+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
179 (-2.2% / -4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (249+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (97+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (240+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (777+3 votes)
175
Tab List
20 (-4.8% / -1)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (174+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
Tabasco
27 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
179
Platstack
231 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (909+3 votes)
139 (+1.5% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
181 (-3.7% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (254-1 votes)
16 (-5.9% / -1)
30 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20,686-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (355,939+27 votes)
191
Grouper
10 (-9.1% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
196
SplitCast
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
164 (+1.9% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
199
NFT Tab
7,000 (+16.7% / +1,000)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (367+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (221+0 votes)
120 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (347+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
208
TidyTabs
20 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
211
tagatab
6 (+20.0% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
217
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
218
TabsToTxt
14 (-6.7% / -1)
219
Wizdler
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (428+0 votes)
220
Asana2Go
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (195+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
225
TransOver
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,748+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
942 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
488 (+0.2% / +1)
700 (-0.3% / -2)
231
Hence
18 (+5.9% / +1)
232
PSDLE
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
235
Tab DJ
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (70+0 votes)
243
TabFlo
4 (+0.0% / +0)
244
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (56+0 votes)
149 (+1.4% / +2)
6 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,354+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,101+0 votes)
253
New Tab
653 (+0.8% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (128+0 votes)
256
Groups
163 (-3.0% / -5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,828+1 votes)
258
OneTab
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,383+2 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (126+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (177+0 votes)
842 (+0.8% / +7)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
262
Tab Glue
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
296 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
133 (-3.6% / -5)
265
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
267
Save Tabs
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
268
alTab
7 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (170+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (217+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (239+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
387 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (69+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (366+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65,037+30 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (593+0 votes)
282
Initab
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
284
Tabular
6 (+20.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (149+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (91+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
289
Vimium
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,950+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,266+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (428+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,429+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (582+0 votes)
294
FINX
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
340 (-1.4% / -5)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (161+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
60,000 (-14.3% / -10,000)
4.7(+0.0000) (198+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,570+4 votes)